Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / parter, pokój nr 15

Ze względu na pandemię koronawirusa, aby załatwić sprawę w urzędzie, należy wcześniej zarezerwować wizytę:

 1. Wydział Komunikacji i Transportu; Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz Terenowy Punkt Paszportowy Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

  Wizyta w urzędzie w celu załatwienia spraw w tych wydziałach możliwa wyłącznie po dokonaniu rezerwacji terminu za pomocą e-kolejki w internetowym systemie rezerwacji kolejki otwiera się w nowym oknie

  Rezerwacja może być dokonana:

  • najwcześniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem wizyty,
  • najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wizyty
  • termin wizyty musi zostać potwierdzony, do 1 godz. od zarezerwowania poprzez wejście w link wysłany na adres e-mail. Po tym czasie rezerwacja niepotwierdzona PRZEPADA. W przypadku, gdy email nie został znaleziony w skrzynce odbiorczej, należy sprawdzić folder SPAM
  • prawidłowo dokonana rezerwacja zostanie potwierdzona informacją wysłaną na podany adres mailowy
  • do stanowiska należy zgłosić się z biletem (pobranym z biletomatu nie wcześniej, niż 15 minut przed wyznaczoną godziną), prawidłowo wypełnionym wnioskiem oraz wymaganymi załącznikami. W przypadku braku wniosku sprawy nie będą mogły być załatwiane
  • płatność możliwa tylko kartą płatniczą lub telefonem
 2. Sprawy w pozostałych wydziałach starostwa można załatwiać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty - Wykaz numerów telefonów do wydziałów

Na terenie urzędu prosimy Klientów o:

 • dezynfekcję rąk po wejściu do budynku,
 • zasłanianie ust i nosa
 • korzystanie z oznakowanych miejsc siedzących i stojących

Szczegóły: Zarezerwuj wizytę przed przyjściem do urzędu

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej dokonać można w Starostwie Powiatowym, właściwym dla położenia nieruchomości.

 1. W tym celu należy złożyć następujące dokumenty:
  • wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej (przykładowy wniosek do pobrania poniżej);
  • oryginał mapy do celów projektowych lub wyrys z mapy zasadniczej wraz z wkreślonym terenem do wyłączenia z produkcji rolniczej;
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy;
  • 1 egzemplarz zagospodarowania działki wraz z bilansem terenu przeznaczonego do wyłączenia z produkcji rolniczej.
 2. W przypadku wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej:
  • o powierzchni przekraczającej 0.05 ha - dla 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • o powierzchni przekraczającej 0.02 ha - dla 1 lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub
  • na cele inne niż mieszkalne

  w decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, wnioskodawca zostanie zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o naliczenie opłat i należności rocznych (przykładowy wniosek do pobrania poniżej)

KROK 1.
Jeśli posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, zgłoś się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.
Udaj się do pokoju nr 15 na parterze.

KROK 2.
Dokumenty można również:

 • przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna;
 • złożyć w Punkcie Obsługi Klienta, na parterze.

OPŁATY:

 • Wydanie decyzji zwolnione jest z opłaty skarbowej.
 • W przypadku działania przez pełnomocnika, opłata skarbowa od każdego udzielonego pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać za pomocą karty płatniczej albo telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym)
ING Bank Śląski w Pszczynie
50 1050 1070 1000 0001 0136 6540

 • Potwierdzenie dokonanej wpłaty należy dołączyć do wniosku.
 • Opłaty i należności roczne za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej określa art. 12 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej za pośrednictwem Starosty Pszczyńskiego - w terminie 14 dni od doręczenia decyzji (po upływie tego terminu decyzja staje się ostateczna)

INFORMACJE DODATKOWE:
Kontakt: tel. (32) 44 92 340

Pliki do pobrania

powrót