Powiat pszczyński - podstrona

Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / parter, pokój nr 15

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej dokonać można w Starostwie Powiatowym, właściwym dla położenia nieruchomości.

 1. W tym celu należy złożyć następujące dokumenty:
  • wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej (przykładowy wniosek do pobrania poniżej);
  • oryginał mapy do celów projektowych lub wyrys z mapy zasadniczej wraz z wkreślonym terenem do wyłączenia z produkcji rolniczej;
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy;
  • 1 egzemplarz zagospodarowania działki wraz z bilansem terenu przeznaczonego do wyłączenia z produkcji rolniczej.
 2. W przypadku wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej:
  • o powierzchni przekraczającej 0.05 ha - dla 1 budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • o powierzchni przekraczającej 0.02 ha - dla 1 lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub
  • na cele inne niż mieszkalne

  w decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, wnioskodawca zostanie zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o naliczenie opłat i należności rocznych (przykładowy wniosek do pobrania poniżej)

KROK 1.
Jeśli posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, zgłoś się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.
Udaj się do pokoju nr 15 na parterze.

KROK 2.
Dokumenty można również:

 • przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna;
 • złożyć w Punkcie Obsługi Klienta, na parterze.

OPŁATY:

 • Wydanie decyzji zwolnione jest z opłaty skarbowej.
 • W przypadku działania przez pełnomocnika, opłata skarbowa od każdego udzielonego pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać za pomocą karty płatniczej albo telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym)
ING Bank Śląski w Pszczynie
50 1050 1070 1000 0001 0136 6540

 • Potwierdzenie dokonanej wpłaty należy dołączyć do wniosku.
 • Opłaty i należności roczne za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej określa art. 12 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku Białej za pośrednictwem Starosty Pszczyńskiego - w terminie 14 dni od doręczenia decyzji (po upływie tego terminu decyzja staje się ostateczna)

INFORMACJE DODATKOWE:
Kontakt: tel. (32) 44 92 340

Pliki do pobrania

powrót