Powiat pszczyński - podstrona

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / parter, pokój nr 12

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Czynności związane ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości można dokonać w Starostwie Powiatowym, właściwym dla położenia nieruchomości.

W tym celu należy złożyć odpowiednie dokumenty:

  • wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części;
  • dokumenty stanowiące dowód, że wnioskodawca jest poprzednim właścicielem wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, albo jego spadkobiercą.

KROK 1.
Jeśli posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, zgłoś się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.

KROK 2.
Wymagane dokumenty można:

  • złożyć w pokoju numer 12 (parter) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie, przy ul. 3 Maja 10,
  • przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna,
  • złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w budynku przy ul. 3 Maja 10 (parter).

OPŁATY:
Postępowanie zwolnione jest z opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Sprawa zostaje załatwiona nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

INFORMACJE DODATKOWE:
Kontakt: tel. (32) 44 92 335

powrót