Powiat pszczyński - podstrona

Aktualności

 • Organizacje pozarządowe

  Protokół z przebiegu konsultacji

  Protokół z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

 • Organizacje pozarządowe

  Protokół z konsultacji - Wspinaj się z DIABLAKiem

  7 września 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowo-Turystycznego „DIABLAK” na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Wspinaj się z DIABLAKiem” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

 • Organizacje pozarządowe

  Protokół z konsultacji - Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych

  3 września 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Ludowego Klubu Sportowego Łąka na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

 • Organizacje pozarządowe

  Wspinaj się z DIABLAKiem

  Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wspinaj się z DIABLAKiem” złożonej przez Uczniowski Klub Sportowo - Turystyczny DIABLAK.

 • Organizacje pozarządowe

  Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych

  Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych” złożonej przez Ludowy Klub Sportowy Łąka.

 • Organizacje pozarządowe

  Protokół z konsultacji - „Seniorzy, aktywność to zdrowie”

  5 sierpnia 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Seniorzy, aktywność to zdrowie” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

 • Organizacje pozarządowe

  Seniorzy, aktywność to zdrowie

  Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Seniorzy, aktywność to zdrowie” złożonej przez Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 • Organizacje pozarządowe

  Wydanie książki Zbiór pieśni ludowych z Suszca

  Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wydanie książki Zbiór pieśni ludowych z Suszca” złożonej przez Związek Górnośląski Koło Suszec.

 • Organizacje pozarządowe

  V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Polska jest piękna”

  Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Polska jest piękna” złożonej przez „Przeciw Nicości” - Stowarzyszenie Fotograficzne im. Mieczysława Wielomskiego.