Organizacje pozarządowe

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców powiatu pszczyńskiego w 2022 roku.

Przedmiotem konkursu są zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku. Celem zadania jest objęcie wsparciem jak największej liczby mieszkańców powiatu pszczyńskiego działaniami w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Zadania powinny być skierowane do mieszkańców powiatu pszczyńskiego.

Kwota zabezpieczonych środków to 20 000 zł do podziału pomiędzy wszystkie pozytywnie zaopiniowane oferty.

Termin składania ofert: od 4 do 25 lutego 2022 roku.

Szczegóły w załączonych plikach:

Uchwała ws. ogłoszenia konkursu, format pliku: PDF, rozmiar: 666.28 KB
Załacznik nr 1 - Ogłoszenie, format pliku: DOCX, rozmiar: 26.75 KB
Załącznik nr 2 - Wzór oferty, format pliku: DOCX, rozmiar: 26.61 KB
Załącznik nr 3 - Oświadczenia, format pliku: DOCX, rozmiar: 17.94 KB
Załącznik nr 4 - Wzór umowy, format pliku: DOCX, rozmiar: 28.79 KB
Załącznik nr 5 - Wzór sprawozdania, format pliku: DOCX, rozmiar: 23.45 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości