Powiat pszczyński - podstrona

W nowoczesnych pracowniach będą szkolić fachowców

Powiat Pszczyński oddał właśnie do użytku cztery nowoczesne pracownie zawodowe w PZS nr 1 w Pszczynie. Przyszli technicy fryzjerstwa, elektrycy, mechanicy motocyklowi i operatorzy obrabiarek będą się kształcić na najnowocześniejszych na rynku urządzeniach.

Loading...

Pasek przedstawiający cztery loga.

Na projekty związane z unowocześnianiem bazy kształcenia zawodowego Powiat Pszczyński od lat pozyskuje środki unijne. Cztery nowe pracownie zostały utworzone w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie - pracownia obrabiarek i motocyklowa w budynku warsztatów szkolnych, a elektryczna i fryzjerska w budynku przy ul. Bogedaina 20. W pierwszym etapie przeprowadzono prace budowlano-remontowe. W budynku warsztatów szkolnych roboty objęły dwa pomieszczenia oraz wejście główne do budynku, gdzie wykonany został podest z najazdem i stopniami. Budynek przy ul. Bogedaina 20 zmienił się nie do poznania - prace objęły wejście, korytarz, sanitariaty, wybrane pomieszczenia na parterze, a obiekt został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez montaż platformy przyschodowej.

W drugim etapie zostało zakupione wyposażenie. Przyszli operatorzy obrabiarek skrawających podczas zajęć będą mogli korzystać z frezarki i tokarki uniwersalnej. - Dzięki tym maszynom możemy szkolić uczniów na najnowocześniejszym sprzęcie, który jest dostępny obecnie na rynku pracy dla potrzeb przemysłu - mówi Tadeusz Michułka, nauczyciel PZS nr 1 w Pszczynie.

pracownia

W pracowni motoryzacyjnej pojawiła się hamownia inercyjna, analizator spalin oraz kompleksowy system do pomiarów. - To urządzenia, na których się pracuje w nowoczesnych zakładach, dzięki nim można szybko i skutecznie diagnozować usterkę w motocyklu - mówi Bartłomiej Bąk, nauczyciel Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie.

Do pracowni elektrycznej zakupiono m.in. krzesła uczniowskie, stoły montażowe z rozdzielnią, system inteligentnego domu, mierniki uniwersalne i rezystancji izolacji, programatory czasowe, zestawy czujników i wyłączników oraz oscyloskopy.

Nowoczesna pracownia fryzjerska została wyposażona m.in. w stanowisko recepcyjne, fotele fryzjerskie, promienniki ciepła, aparaty nawilżające i do suszenia, pralko-suszarkę do bielizny fryzjerskiej, aparat do dezynfekcji narzędzi i przyborów, aparaty do zagęszczania i przedłużania włosów oraz główki treningowe. Nauczycielka PZS nr 1 w Pszczynie Józefa Waliczek podkreśla, że to zupełnie nowa jakość. - Teraz nasi uczniowie będą uczyć się na nowoczesnych trymerach, urządzeniach Darsonwala czy mikrokamerze do analizy skóry głowy i włosów. Podczas zajęć młodzież będzie mogła korzystać z monitora interaktywnego, gdzie można zapisywać, odtwarzać i modyfikować obrazy - mówi Józefa Waliczek i podkreśla, że w nowoczesnej pracowni fryzjerskiej nie tylko nauczanie stanie się łatwiejsze, ale i nauka dla uczniów będzie o wiele przyjemniejsza.

Starosta Barbara Bandoła podkreśla, że jednym z priorytetów Powiatu Pszczyńskiego jest unowocześnienie szkolnictwa zawodowego w szkołach powiatowych. - To bardzo ważne, aby kształcić młodych ludzi w kierunkach zawodowych w warunkach jak najbardziej zbliżonych do tych, które znajdują się na rynku pracy - mówi starosta pszczyńska. - Na skuteczne kształcenie zawodowe składa się kilka elementów. Ważne jest umiejętne pozyskiwanie unijnych środków i tworzenie dobrych warunków do nauki. Projekty muszą zostać dobrze zaimplementowane w szkołach. Ważne jest też wsparcie sojuszników w postaci firm patronackich. To wszystko powoduje, że siła synergii skierowana na kształcenie uczniów w kierunkach zawodowych się sprawdza - dodaje.

Na utworzenie czterech nowoczesnych pracowni wydatkowano 1,2 mln zł, z czego ponad 1 mln zł Powiat Pszczyński pozyskał z funduszy unijnych.

Od 2018 roku w powiatowych szkołach - PZS nr 1 i PZS nr 2 oddano do użytku już łącznie 15 nowoczesnych pracowni do nauki zawodu, m.in. pracownię usług gastronomicznych z zapleczem cateringowym, rysunku technicznego i dokumentacji technicznej, architektury krajobrazu, montażu i konserwacji urządzeń elektrycznych, poligraficzną, programowania czy cukierniczą. Ich łączny koszt wyniósł ok. 5 mln zł, a 4,2 mln zł pochodziło ze źródeł unijnych.

Cztery najnowsze pracownie powstały w ramach projektu „Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej, etap II” realizowanego przez Powiat Pszczyński z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tak było, tak jest

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Zaproszenie do składania ofert

    Powiat Pszczyński zaprasza do złożenia oferty na wykonanie tablic pamiątkowych oraz naklejek w ramach projektu "Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie-rozbudowa bazy oświatowej, etap II".

  • Kolejne nowoczesne pracownie zawodowe w powiatowej szkole

    Pracownie obrabiarek i motoryzacyjna w budynku warsztatów samochodowych służą już uczniom. Właśnie rozpoczęły się prace związane z utworzeniem pracowni fryzjerskiej oraz elektrycznej w budynku PZS nr 1 w Pszczynie. Przy ul. Bogedaina trwa gruntowny remont pomieszczeń parteru oraz wejścia głównego.

  • Przetarg na roboty budowlane

    W piątek 20 sierpnia br. Powiat Pszczyński ogłosił przetarg na roboty budowlane w ramach realizowanego projektu „Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej, etap II”.