Powiat pszczyński - podstrona

Kolejne nowoczesne pracownie zawodowe w powiatowej szkole

Pracownie obrabiarek i motoryzacyjna w budynku warsztatów samochodowych służą już uczniom. Właśnie rozpoczęły się prace związane z utworzeniem pracowni fryzjerskiej oraz elektrycznej w budynku PZS nr 1 w Pszczynie. Przy ul. Bogedaina trwa gruntowny remont pomieszczeń parteru oraz wejścia głównego.

Wnętrze pracowni motoryzacyjnej duze pomieszczenie w którym stoją maszyny i motocykle
Roboty budowlane w pracowni motoryzacyjnej zakończyły się w ostatnich dniach sierpnia
Pasek przedstawiający cztery loga.

W „Samochodówce” powstaje nowoczesna pracownia fryzjerska ze stanowiskami między innymi do wykonywania zabiegów, mycia i pielęgnacji oraz zagęszczania i przedłużania włosów, badawcze włosa, laboratoryjne, recepcyjne z poczekalnią oraz stanowisko do ćwiczeń. Z kolei w pracowni elektrycznej zostanie utworzonych i wyposażonych pięć stanowisk pomiarowych. Zanim to się stanie, wybrane pomieszczenia dydaktyczne na parterze, korytarz, sanitariaty oraz wejście główne przejdą gruntowny remont. Roboty objęły prace budowlane - wymianę posadzek, gipsowanie, malowanie, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia na ledowe, wodno-kanalizacyjnej, zamontowana zostanie klimatyzacja, a obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami głównie poprzez montaż platformy przyschodowej. W kolejnej fazie pracownie zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt.

Nowoczesna pracownia z sześcioma stanowiskami fryzjerskimi. Na ścianie duże lustra i pomarańczowa cegła.
Wizualizacja pracowni fryzjerskiej

Galeria - rozpoczęły się roboty budowlane - pracownia fryzjerska i elektryczna

Tworzenie nowoczesnych pracowni zawodowych jest możliwe dzięki pozyskaniu funduszy unijnych. - Unowocześniamy pracownie zawodowe i tworzymy warunki zbliżone do środowiska pracy, by uczniowie mogli uczyć się zawodu na nowoczesnych urządzeniach i sprzętach. Stawiamy na kształcenie branżowe i techniczne, ponieważ fachowcy są rozchwytywani na rynku pracy - mówi Damian Cieszewski, wicestarosta pszczyński.

Końcem sierpnia zakończyły się roboty budowlane związane z utworzeniem pracowni obrabiarek i motoryzacyjnej w budynku warsztatów szkolnych. Prace rozbiórkowe, instalacyjne i wykończeniowe prowadzone były w dwóch pomieszczeniach. Remont objął także konserwację posadzki, wymianę drzwi oraz wejście główne do budynku, gdzie wykonany został podest z najazdem i stopniami. Teraz do pracowni zostanie zakupiony dodatkowy sprzęt - w tym frezarka, tokarka, hamownia czy analizator spalin oraz kompleksowy system do pomiarów parametrów pojazdów.

Galeria - pracownia obrabiarek i wejście do budynku

Galeria - pracownia motoryzacyjna

Utworzenie czterech nowoczesnych pracowni kształcenia szacowane jest na ok. 900 tys. zł, z czego 765 tys. zł Powiat Pszczyński pozyskał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To kolejne pracownie, które powstaną w powiatowych szkołach ponadpodstawowych. W ciągu ostatnich kilku lat w PZS nr 1 oraz PZS nr 2 powiat utworzył i wyposażył łącznie 11 nowych pracowni za ponad 3,6 mln zł, z czego ponad 2,8 mln zł pochodziło z funduszy unijnych.

Projekt „Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej, etap II” realizowany jest przez Powiat Pszczyński z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • W nowoczesnych pracowniach będą szkolić fachowców

    Powiat Pszczyński oddał właśnie do użytku cztery nowoczesne pracownie zawodowe w PZS nr 1 w Pszczynie. Przyszli technicy fryzjerstwa, elektrycy, mechanicy motocyklowi i operatorzy obrabiarek będą się kształcić na najnowocześniejszych na rynku urządzeniach.

  • Zaproszenie do składania ofert

    Powiat Pszczyński zaprasza do złożenia oferty na wykonanie tablic pamiątkowych oraz naklejek w ramach projektu "Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie-rozbudowa bazy oświatowej, etap II".

  • Przetarg na roboty budowlane

    W piątek 20 sierpnia br. Powiat Pszczyński ogłosił przetarg na roboty budowlane w ramach realizowanego projektu „Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej, etap II”.