Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej, etap II

Informacja o projekcie realizowanym przez powiat pszczyński z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PNZ - EFRR

Tytuł projektu: ”Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej, etap II”
Beneficjent: Powiat Pszczyński
Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: XII Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego
Poddziałanie: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT Subregionu Centralnego

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.02.01-24-0BF4/20-00
Okres realizacji projektu: 15.04.2021 - 31.12.2021
Całkowita wartość projektu: 900 000,00 zł
Wartość dofinansowania z EFRR: 765 000,00 zł

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji i umiejętności uczniów szkół kształcących w zawodach poprzez poprawę jakości i warunków kształcenia zawodowego w powiecie pszczyńskim.

Przedmiotem niniejszego projektu jest utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie poprzez przeprowadzenie prac budowlanych i instalacyjnych oraz zakup niezbędnego wyposażenia, służącego do praktycznej nauki zawodu na kierunkach: operator obrabiarek skrawających, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich oraz zawodach pokrewnych: ślusarz, technik mechanik, technik chłodnictwa i klimatyzacji, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, fryzjer. W wyniku realizacji projektu powstaną następujące pracownie do praktycznej nauki zawodu: pracownia obrabiarek, pracownia elektryczna, pracownia motoryzacyjna oraz pracownia fryzjerska

Zobacz jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim: www.mapadotacji.gov.pl otwiera się w nowym oknie

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości

 • Przetarg na roboty budowlane

  W środę 2 czerwca br. Powiat Pszczyński ogłosił przetarg na roboty budowlane w ramach realizowanego projektu „Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej, etap II”.

 • Powstaną cztery kolejne pracownie kształcenia zawodowego

  Powiat pszczyński pozyskał 765 tys. zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozbudowę bazy oświatowej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie. W ramach projektu powstaną cztery kolejne pracownie kształcenia zawodowego.

 • Przedsiębiorczość

  Młodzi i chętni do pracy

  Ogromnym zainteresowaniem cieszył się Kiermasz Pracy Wakacyjnej, zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie.