Organizacje pozarządowe

Działają dla mieszkańców, a powiat wspiera ich pomysły

Powiat Pszczyński przekaże organizacjom pozarządowym 90 tys. zł na realizację ciekawych inicjatyw skierowanych do mieszkańców. W ramach otwartych konkursów ofert przyznano społecznikom ponad 80 tys. zł. Pozostała kwota to tzw. małe granty.

Kolaż zdjęć na których uwieczniono organizacje pozarządowe działające w powiecie pszczyńskim.

Co roku Zarząd Powiatu Pszczyńskiego przeznacza dotacje organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych, które w tym roku mogły ubiegać się o środki na działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zdrowia publicznego. - Tym razem społecznicy otrzymają dotacje na realizację 35 różnorodnych form aktywności. To bardzo ciekawe inicjatywy, które zostaną zorganizowane z myślą o  mieszkańcach powiatu pszczyńskiego - mówi starosta Barbara Bandoła.

18 dotacji na łączną kwotę 37 tys. zł przyznano na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej . Zostaną one wykorzystane m.in. na wspomaganie rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży, organizację turniejów, zawodów oraz obozów sportowych, realizację programu organizacji nauki jazdy konnej oraz warsztatów szkoleniowych.

Dziewięć dotacji o łącznej wartości 16 tys. zł wesprze zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. To pomoc na organizację m.in. warsztatów muzycznych, konkursu fotograficznego, festiwalu muzyki i wycieczek związanych z dziedzictwem kulturalnym.

20 tys. zł trafi do organizacji, które zorganizują sześć zadań w zakresie zdrowia publicznego. Środki zostały przeznaczone m.in. na ochronę zdrowia psychicznego seniorów w czasie pandemii, promocję i ochronę zdrowia osób z niepełnosprawnościami poprzez organizację zajęć terapeutycznych i korekcyjnych oraz organizację cyklu szkoleń dla harcerzy i skautów.

7 200 zł przyznano na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa. To wsparcie m.in. dla wycieczek turystycznych i spacerów po Pszczynie z przewodnikiem miejskim.

Wyniki otwartych konkursów ofert:

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości