Powiat pszczyński - podstrona

Organizacje pozarządowe

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Uchwałą nr 817/185/22 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 8 marca 2022 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych powiatu pszczyńskiego w 2022 r. w zakresie zdrowia publicznego oraz przyznania środków finansowych na ich realizację.

Dotacje otrzymują następujące podmioty:

  • 6 000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i z Wadami Wymowy na realizację zadania: Ochrona i promocja zdrowia osób z wadami słuchu, z wadami wymowy oraz innymi niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim w 2022 r.,
  • 5 000,00 zł dla Grupy Ratowniczej HKR Pszczyna na realizację zadania: Organizacja cyklu szkoleń dla harcerzy i skautów z terenu powiatu pszczyńskiego zakończone Ogólnopolskimi Mistrzostwami Pierwszej Pomocy dla Harcerzy i Skautów "WARTA",
  • 4 500,00 zł dla Stowarzyszenia „Razem” dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami na realizację zadania: Promocja i ochrona zdrowia osób z niepełnosprawnościami poprzez organizowanie zajęć terapeutycznych i korekcyjnych,
  • 1 500,00 zł dla Fundacji Kobiety w Rozwoju na realizację zadania: Ochrona zdrowia psychicznego seniorów w czasie pandemii.
  • 1 500,00 zł dla Stowarzyszenia Pszczyńscy Przedsiębiorcy na realizację zadania: Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w zakresie zdrowia psychicznego i zdrowego kręgosłupa,
  • 1 500,00 zł dla Caritas Archidiecezji Katowickiej, Ośrodka Matka Boża Różańcowa w Pszczynie na realizację zadania: Hipoterapia jako forma wsparcia zdrowotnego dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Grzawie,

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości