Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Z prac Komisji Samorządności, Promocji i Rozwoju Powiatu

Posiedzenie Komisji w dniu 22 czerwca 2007 r.

Posiedzenie Komisji Samorządności, Promocj Rozwoju Powiatu rozpoczęło się o godzinie 1400. Obecny na posiedzeniu był Maciej Stieber Kierownik Referatu ds. Ochrony Zdrowia i Sportu. Posiedzenie odbyło się zgodnie z poniższym porządkiem: Wydział Promocji Powiatu ntegracji Europejskiej - strategia promocji ziemi pszczyńskiej oraz analiza projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu. Maciej Stieber poinformował, że umieszczane są na stronach internetowych powiatu informacje z gmin naszego powiatu nt. miejsc i możliwości rozwoju budownictwa mieszkalnego i przedsiębiorczości oraz atrakcji do zwiedzania. Podał, że zostaną opracowywane 3 warianty dla turystów zawierających pobyt jednodniowy, dwu i trzy w naszym powiecie. Przekazał, iż w jednym z wydań Gazety Wyborczej pojawi się dodatek turystyczny promujący ścieżki rowerowe powiatu pszczyńskiego, a w jeszcze kolejnym wydaniu dodatkiem będzie mapka obrazująca ścieżki rowerowe. Kontynjąc podał, że powiat corocznie wraz z gminam Agencją Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej uczestniczy w targach turystycznych. Następnie przekazał, iż foldery i przewodniki turystyczne są dostarczane do hoteli znajdujących się na terenie powiatu pszczyńskiego. Podkreślono, że bardzo istotne jest koordynowanie działań zmierzających do stworzenia oferty turystycznej tj. „1,2,3,7 dni na terenie Powiatu Pszczyńskiego”, koordynacja atrakcji turystycznych, promowanie bazy noclegowej, bazy gastronomicznej i rozrywkowej, jak również podjęcie działań w celu dotarcia do grup młodzieży szkolnej, które mogłyby w ramach programów szkolnych spędzać czas na terenie naszego powiatu oraz monitorowanie rynku publikacji turystycznych (przewodników) i dbanie o zamieszczanie tam informacji o powiecie. Członkowie Komisji jednomyślnie stwierdzili, iż Zbiornik Łącki jest atrakcją turystyczną, która cieszy się dużym zainteresowaniem, jednakże istotnym tam problemem jest brak parkingu. Kolejno zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach: podjęcia współpracy z gminami Powiatu Pszczyńskiego przy realizacji projektów „Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego” i „Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego”, zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2007 rok, upoważnienia Zarządu Powiatu Pszczyńskiego do zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej w Pszczynie” oraz w sprawie zabezpieczenia wykonania umowy. Posiedzenie zakończono wnioskiem skierowanym do Zarządu Powiatu, by podnieść rangę nagrody „Żubra Starosty Pszczyńskiego” poprzez cykliczne jego wręczanie np. w Muzeum Zamkowym w Pszczynie.

Inne wiadomości

  • Ogólne

    Nasz produkty na Targach w Chorzowie

    Ostatni weekend maja to kolejna szansa na promocję lokalnych produktów. Wszystko za sprawą 12. Targów Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów”, w których będę uczestniczyć nasi miejscowi producenci, których wyroby wyróżniono certyfikatem Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej.

  • Pomoc konsumentom

    Webinarium. Jak nie dać się oszukać w Internecie?

    Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza 25 czerwca od godz. 10.00 indywidualnych uczestników rynku finansowego na webinarium „Najnowsze sposoby działania cyberoszustów - czyli jak nie dać się okraść w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR we współpracy z Komendą Główną Policji.