Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Z prac Komisji Finansów

Posiedzenie Komisji w dniu 10 maja 2007 r.

Posiedzenie Komisji Finansów w dniu 10 maja br.

Analiza budżetu powiatu za I kwartał 2007 r., to temat ostatniego posiedzenia Komisji Finansów prowadzonego przez Przewodniczącego Komisji Józefa Czysza.

Realizację budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I kwartał br. przedstawiła Gabriela Zając Skarbnik Powiatu. Przekazała, że dochody budżetu powiatu zostały wykonane na poziomie 26,2% planu po zmianach, natomiast wydatki budżetu Powiatu Pszczyńskiego w I kwartale br. zostały wykonane na poziomie 21,3%. Wykonanie realizacji planu wydatków zaniżają wydatki majątkowe zrealizowane na poziomie 4,5% rocznego planu. Większość z tych wydatków wymaga pełnej procedury przetargowej, stąd brak możliwości poniesienia wydatków w ciągu I kwartału br. W niektórych działach odnotowuje się również niższe wykonanie niż zaplanowano, co związane jest z ich realizacją w kolejnych kwartałach br., jednak większość wydatków realizowanych jest proporcjonalnie do upływu czasu.

Ponadto Komisja wydała pozytywne opinie do projektów uchwał Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawach:
1) przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu hali sportowej w Pszczynie przy ulicy Zamenhofa 5a,
2) ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej w Pszczynie przy
ul. Zamenhofa 5a,
3) zmiany uchwały Nr XIX/108/2000 Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu lokali użytkowych w obiektach stanowiących własność Powiatu Pszczyńskiego,
4) przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński oraz ustalenia kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe zakłady kształcenia nauczycieli w 2007 roku,
5) zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2007 rok,
6) wyrażenia zgody na utworzenie i prowadzenie przez Gminę Miedźna szkoły ponadgimnazjalnej: Technikum w Miedźnej.

Inne wiadomości

  • Ogólne

    Nasz produkty na Targach w Chorzowie

    Ostatni weekend maja to kolejna szansa na promocję lokalnych produktów. Wszystko za sprawą 12. Targów Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów”, w których będę uczestniczyć nasi miejscowi producenci, których wyroby wyróżniono certyfikatem Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej.

  • Pomoc konsumentom

    Webinarium. Jak nie dać się oszukać w Internecie?

    Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza 25 czerwca od godz. 10.00 indywidualnych uczestników rynku finansowego na webinarium „Najnowsze sposoby działania cyberoszustów - czyli jak nie dać się okraść w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR we współpracy z Komendą Główną Policji.