W Woli uruchomiona została pierwsza sygnalizacja świetlna

Na ul. Pszczyńskiej w Woli w rejonie skrzyżowania z ul. Lipową przebudowane zostało przejście dla pieszych. Sygnalizacja świetlna wzbudzana w tym miejscu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Sygnalizacja świetlna w Woli. Zielone światło. Padający śnieg. Ośnieżone pobocza i droga.

Protokół ostatecznego odbioru robót podpisano we wtorek, 21 grudnia. Zadanie polegało na budowie wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Woli. - Przebudowa przejścia dla pieszych poprawi bezpieczeństwo pieszych i wpłynie na uspokojenie ruchu w rejonie szkoły podstawowej, przedszkola i przystanku autobusowego - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.

Przejście dla pieszych, przy którym powstała wzbudzana sygnalizacja świetlna zostało doświetlone i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zamontowano także sygnalizację dźwiękową. Dźwięk wydawany przez sygnalizator pomoże osobom niewidomym i słabowidzącym, dając sygnał, kiedy zapala się i gaśnie zielone światło.

Przy przejściu dla pieszych obniżono chodnik oraz położono integracyjną kostkę brukową. Na jej powierzchni znajdują się charakterystyczne wypustki, które pełnią funkcję ostrzegawczą. W ramach zadania odnowione zostało oznakowanie poziome, pojawiło się także nowe oznakowanie pionowe. Zadanie obejmowało również opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity koszt wyniósł blisko 150 tys. zł. Powiat Pszczyński pozyskał na ten cel dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości niemal 120 tys. zł. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Powiatu Pszczyńskiego oraz Gminy Miedźna.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości