Internat przy PZS nr 2 jak nowy

Zakończył się kolejny etap modernizacji budynku internatu przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie. Po termomodernizacji przyszedł czas na budowę dźwigu osobowego.

Pierwszy etap przebudowy budynku internatu zakończył się jesienią 2013 roku. W obiekcie należącym do PZS nr 2 wymieniono dach, stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono i otynkowano elewację, a także wykonano instalację solarną. Całkowitą modernizację przeszedł też system grzewczy budynku.

Całkowita wartość robót przy pierwszym etapie wyniosła ponad 1,6 mln zł. Na jego realizację pozyskano 1,1 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 78 tys. zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W grudniu 2014 roku zakończono kolejny etap modernizacji internatu. Budynek zyskał dźwig osobowy, dostosowany do użytku przez osoby niepełnosprawne. Na jego budowę środki własne w wysokości blisko 250 tys. zł przeznaczył Powiat Pszczyński.

- Ogromnie cieszy mnie fakt, że udało się doprowadzić do jednej z większych inwestycji związanej z oświatą w powiecie pszczyńskim. Gruntowną modernizacją i remontem tego budynku sprawiliśmy, że czterokrotnie zwiększyła się liczba uczniów nocujących w internacie. To nie koniec, bo będziemy jeszcze chcieli doposażyć ostatnie piętro tego budynku - mówi starosta pszczyński Paweł Sadza.

Wartość całkowita projektu: 1 872 169,72 zł
Dofinansowanie z EFRR: 1 105 223,87 zł
Dotacja z WFOŚ: 78 020 zł

Logo - RPO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl otwiera się w nowym oknie

Inne wiadomości