Wiadomości

18 maja 2020

„Uskrzydlony”. Na zgłoszenia czekamy do 29 maja

Kandydatów do Wyróżnienia Starosty Pszczyńskiego dla Osób z Niepełnosprawnościami „Uskrzydlony” można zgłaszać do 29 maja. Warto wskazać osoby z niepełnosprawnościami, które mogą być wzorem dla innych.

uskrzydlony 2020
- W powiecie pszczyńskim nie brakuje osób, które przełamują bariery własnej niepełnosprawności. Swoją aktywnością zawodową, sportową, kulturalną lub społeczną nie tylko inspirują, ale także udowadniają, że niepełnosprawność nie musi być ograniczeniem - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński, dziękując za zgłoszenia, które już trafiły do starostwa.

Termin przyjmowania zgłoszeń został wydłużony do 29 maja. Rozstrzygnięcie i wręczenie wyróżnienia nastąpi w bezpiecznym czasie.

Co trzeba zrobić, aby zgłosić swoją propozycję?

Wystarczy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy. Ważne, aby podać dane kandydata m.in. imię, nazwisko, rodzaj jego niepełnosprawności, wiek. Konieczne będzie także krótkie przedstawienie jego życiorysu, tego jak radzi sobie na co dzień. W jakiej dziedzinie się rozwija, na jakiej płaszczyźnie działa. Jakie ma sukcesy? Dlaczego wytypowana osoba jest wyjątkowa?

Gotowy wniosek wraz ze zgodą kandydata na jego zgłoszenie należy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Uskrzydlony” wrzucić do skrzynki w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie bądź przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego).

Aby w tej trudnej sytuacji uprościć procedurę zgłaszania kandydatów, przyjmowane będą również zgłoszenia, w których zaznaczone zostanie otrzymanie ustnej zgody kandydata z jednoczesną informacją, że zgoda pisemna zostanie dostarczona w późniejszym terminie. Dopuszczamy także możliwość mailowego przysyłania zgłoszeń na adres: k.granda@powiat.pszczyna.pl

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny, nr tel. 32 449 23 98.

Do pobrania:
Regulamin Wyróżnienia Starosty Pszczyńskiego "Uskrzydlony"
Formularz zgłoszeniowy "Uskrzydlony" 2020

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego