Powiat pszczyński - podstrona

Zdrowie

Jest zgoda Rady Powiatu. Coraz bliżej nowej lokalizacji dla punktu krwiodawstwa

Rada Powiatu Pszczyńskiego wyraziła zgodę na sprzedaż działki w sąsiedztwie pszczyńskiego szpitala na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, które posadowi tu nowy punkt krwiodawstwa w Pszczynie. Krwiodawcy w obecnej lokalizacji nie mogą czuć się komfortowo.

budynek regionalnego centrum krwiodawstwa w pszczynie

Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej w Pszczynie przy ulicy Antesa 11 a, radni powiatowi przyjęli większością głosów: przy 15 „za”, 4 przeciw i 2 wstrzymujących się. Działka będąca własnością Powiatu Pszczyńskiego zlokalizowana jest w sąsiedztwie pszczyńskiego szpitala, stoi na niej nieużytkowany od 10 lat budynek, który powinien zostać poddany generalnemu remontowi, albo rozebrany. Powiat nie dysponuje na to odpowiednimi środkami. Jednocześnie radni większością głosów (przy 19 „za”, jednym przeciw i jednym wytrzymującym się) wyrazili zgodę na udzielenie 40% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, którą rzeczoznawca wycenił na 489 tys. zł. Koszty rozbiórki budynku poniesie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

- Szczegółowo analizowaliśmy wszystkie możliwości i propozycje radnych, w wyniku czego przedstawiliśmy propozycję zakupu działki przy ul. Antesa, która pozwoli rozwiązać nabrzmiały problem społeczny. Mieszkańcy powiatu pszczyńskiego wiele dzięki tej decyzji zyskają - stałą siedzibę dla punktu krwiodawstwa w Pszczynie, który nie będzie musiał się już tułać po różnych lokalizacjach. Damy szansę rozwoju instytucji działającej w ochronie zdrowia na terenie służącym w całości tym celom - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.

Rada Powiatu w trakcie sesji na sali sesyjnej.

Po uprawomocnieniu się uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego, RCKiK będzie mogło zakupić nieruchomość. - Otrzymamy dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia na zakup działki, wyburzenie znajdującego się na niej obecnie budynku oraz na zakupu budynku modułowego. Z własnych środków chcemy ogrodzić teren, stworzyć parking dla dawców, ławki oraz zieleń. Taka jest decyzja Ministerstwa Zdrowia żeby inwestować w tereny, które są w naszej dyspozycji - mówi Stanisław Dyląg, dyrektor RCKiK w Katowicach i dodaje, że budynek modułowy to rozwiązanie, które pozwoli najszybciej poprawić warunki pszczyńskich krwiodawców.

Dyrektor RCKiK dziękował samorządowcom za przychylność. - W roku 1999 w Pszczynie pobierano ok. 800 litrów, a teraz ponad 4500 litrów rocznie. Nie ma takiego drugiego miasta w Polsce, gdzie byłby tak olbrzymi wzrost. To zasługa państwa jako mieszkańców i samorządu, który stworzył warunki do tego, żeby krwiodawstwo mogło działać i żeby dzięki tej olbrzymiej ilości oddawanej krwi tak wielu pacjentów mogło żyć. Bez pomocy krwiodawców z Pszczyny wiele zabiegów musiałoby zostać przesuniętych na inne terminy - mówił podczas sesji Stanisław Dyląg, podkreślając też niezwykłe zaangażowanie krwiodawców i organizatorów pszczyńskiej akcji Motoserce.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa od wielu miesięcy szuka działki pod nowy punkt krwiodawstwa w Pszczynie, który jest jednym z najprężniejszych w regionie, miesięcznie krew oddaje tu nawet 1000 osób. Obecna siedziba mieści się w pomieszczeniach budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Bednorza w Pszczynie. Zbyt ciasnych, by przyjąć aż tylu chętnych dawców, którzy z powodu braku poczekalni stoją na deszczu, słońcu i mrozie. Są problemy z parkowaniem, a kolejka krwiodawców ustawia się przed budynkiem już od wczesnych godzin porannych.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Zdrowie

    Kolejne prezenty dla krwiodawców

    Do Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Kopalni Węgla Kamiennego Piast Ruch II w Woli przekazane zostały zestawy ze słodyczami, kawą i odblaskami zakupione przez Powiat Pszczyński.

  • Zdrowie

    Pszczyński szpital otrzymał kolejny sprzęt od WOŚP

    19 lutego w Pracowni mikrobiologii Szpitala Joannitas w Pszczynie odbyło się uroczyste uruchomienie nowego specjalistycznego sprzętu - spektrometru masowego. Nowa aparatura częściowo zastąpi dotychczas stosowane manualne i automatyczne metody diagnostyczne służące do identyfikacji drobnoustrojów.