Powiat pszczyński - podstrona

Zdrowie

Wznowione odwiedziny i nowe zasady porodów rodzinnych

Od 1 kwietnia Szpital Joannitas w Pszczynie wznowił odwiedziny pacjentów. Zaktualizowane zostały także zasady porodów rodzinnych.

Główne wejście do pszczyńskiego szpitala.

Zasady odwiedzin w Szpitalu Joannitas w Pszczynie:

 • możliwe we wszys­tkie dni tygod­nia w godz­i­nach 14.00 - 17.00,
 • w innych godz­i­nach - nagłych przy­pad­kach - odwiedziny są możliwe za zgodą lekarza dyżurnego,
 • jed­nego pac­jenta każdego dnia może odwiedzić jedna osoba (30 minut),
 • ze względów bez­pieczeństwa zdrowot­nego dzieci poniżej 13. roku życia nie powinny odwiedzać pacjentów,
 • na sali chorych może prze­by­wać jeden odwiedza­jący do jed­nego pacjenta,
 • należy zachować środki ostrożności - maseczka, dezyn­fekcja dłoni,
 • apelu­jemy również o poszanowanie intym­ności pacjentów.

Aktu­al­iza­cja zasad doty­czą­cych porodu rodzinnego:

 • rodząca wybiera jedną osobę towarzyszącą,
 • zaleca się, żeby osoba towarzysząca była zaszczepi­ona prze­ci­wko COVID-​19 (nie ma takiego obowiązku),
 • osoba towarzysząca z objawami infekcji nie zostanie dopuszc­zona do sali porodowej,
 • osoba towarzysząca nie opuszcza sali porodowej, o ile nie otrzyma takiego polece­nia od per­son­elu medycznego,
 • osoba towarzyszącą po wejś­ciu na blok porodowy myje i dezyn­fekuje ręce. Obow­iązuje poprawne zasła­ni­anie ust i nosa maseczką,
 • osoba towarzysząca może pozostać z pac­jen­tką do 2 godzin po porodzie lub cię­ciu cesarskim.

(źródło: Szpital Joannitas w Pszczynie)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Zdrowie

  Te organizacje zadbają o zdrowie mieszkańców

  Starosta Grzegorz Wanot i członek Zarządu Powiatu Grzegorz Nogły spotkali się z przedstawicielami organizacji, które wygrały otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców. W tym roku Powiat przeznaczył na wsparcie inicjatyw społecznych kwotę 40 tys. zł.

 • Zdrowie

  Środki dla organizacji na zadania dla zdrowia mieszkańców

  Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego przyznał środki organizacjom pozarządowym, które jeszcze w tym roku zrealizują kilkanaście inicjatyw skierowanych do mieszkańców powiatu - dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

 • Zdrowie

  Wyniki otwartego konkursu ofert

  Uchwałą nr 19/6/24 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 11 czerwca 2024 r. powierzono realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców powiatu pszczyńskiego oraz przyznano środki finansowe na ten cel w 2024 roku.