Powiat pszczyński - podstrona

Zdrowie

Hospicjum św. Ojca Pio zmieniło numer telefonu i wprowadziło nowe zasady

W związku ze stanem pandemii Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie wprowadziło zmiany w codziennej pracy, aby chronić chorych, ich rodziny i pracowników hospicjum oraz przestrzegać wszystkich obowiązujących obecnie zasad, w tym zaleceń i rozporządzeń dotyczących opieki paliatywnej. Z biurem hospicjum można skontaktować się wyłącznie telefonicznie pod nowym numerem 32 44 57 808.

maseczki hospicjum św. Ojca Pio
Maseczki uszyte przez opiekunki pszczyńskiego hospicjum, fot. Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie

NOWE ZASADY PRACY HOSPICJUM:

1. Dotyczące chorych wymagających opieki paliatywnej:

• zgłoszenia nowych chorych przyjmowane są wyłącznie telefonicznie w dni robocze w godz. 8.00 − 16.00 pod nowym numerem tel. 32 44 57 808,
• dokumenty od chorych zgłaszanych do opieki, w tym skierowanie do hospicjum domowego, przyjmowane są w biurze hospicjum w zamkniętych kopertach w godz. 8.00 − 12.00 - tylko po ustaleniach telefonicznych,
• zasady opieki nad chorym ustalane są w trakcie rozmowy telefonicznej, przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny,
• zespoły medyczne opiekują się chorymi w domach, z uwzględnieniem porad i wizyt z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności,
• chorzy i ich rodziny mają zapewniony stały kontakt z zespołem medycznym.

2. Dotyczące chorych niesamodzielnych:
• obecnie hospicjum nie przyjmuje nowych zgłoszeń chorych − osób starszych niesamodzielnych,
• opieka nad chorymi niesamodzielnymi, dotychczas objętymi działaniami hospicjum, polega na stałym monitoringu sytuacji tych osób i ich rodzin oraz realizacji wizyt bezpośrednich w sytuacjach zdrowotnych lub rodzinnych tego wymagających,
• pomoc bezpośrednia udzielana jest po konsultacjach z opiekunami.

3. Dotyczące Wypożyczalni sprzętu medycznego:
• nie ma możliwości wypożyczenia lub zwrotu oraz transportu łóżek,
• wypożyczenia dla chorych zarejestrowanych w hospicjum (z wyjątkiem łóżek) odbywają się tylko po ustaleniach telefonicznych pod nowym numerem tel. 32 44 57 808,
• wypożyczenia i zwroty dla chorych nie zarejestrowanych w hospicjum zostały wstrzymane.

Jednocześnie hospicjum informuje, iż po ogłoszeniu stanu pandemii wszyscy chorzy objęci opieką zostali poinformowani o zasadach bezpieczeństwa i konieczności wprowadzenia zmian. Dokonano rozeznania potrzeb chorych i ustalono wraz z rodzinami nowe sposoby pomocy w tym zasadność wizyt bezpośrednich. U osób w trudnej sytuacji rodzinnej i zdrowotnej odbywają się wizyty bezpośrednie: dowożone są leki, sprzęt medyczny oraz artykuły pierwszej potrzeby.

Wszyscy chorzy mają zapewniony całodobowy kontakt telefoniczny z poszczególnymi członkami zespołu medycznego hospicjum. Stan chorych weryfikowany jest na bieżąco, a wraz z tym dalsze postępowanie.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Zdrowie

  Te organizacje zadbają o zdrowie mieszkańców

  Starosta Grzegorz Wanot i członek Zarządu Powiatu Grzegorz Nogły spotkali się z przedstawicielami organizacji, które wygrały otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców. W tym roku Powiat przeznaczył na wsparcie inicjatyw społecznych kwotę 40 tys. zł.

 • Zdrowie

  Środki dla organizacji na zadania dla zdrowia mieszkańców

  Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego przyznał środki organizacjom pozarządowym, które jeszcze w tym roku zrealizują kilkanaście inicjatyw skierowanych do mieszkańców powiatu - dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

 • Zdrowie

  Wyniki otwartego konkursu ofert

  Uchwałą nr 19/6/24 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 11 czerwca 2024 r. powierzono realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców powiatu pszczyńskiego oraz przyznano środki finansowe na ten cel w 2024 roku.