Powiat pszczyński - podstrona

Przedsiębiorczość

Informacja dot. rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pszczynie informuje, iż z dniem 24 stycznia 2018 r. został utworzony rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami). Rejestr ten prowadzi Marszałek Województwa Śląskiego.

Przed rozpoczęciem działalności m.in. w zakresie transportu odpadów oraz dla wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, podmiot taki jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru. Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.

UWAGA - ZEZWOLENIA NA TRANSPORT ODPADÓW WYDANE PRZEZ STAROSTĘ PSZCZYŃSKIEGO ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ DO DNIA 24 LIPCA 2018 R.

Wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek lub z urzędu i wiąże się z utworzeniem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Marszałek województwa zawiadamia podmiot o aktywacji konta, identyfikatorze (loginie) oraz haśle dostępu do tego konta.
Wnioski w zakresie wpisu do ww. rejestru należy złożyć do dnia 24 lipca 2018 roku.

UWAGA!
- ABY SIĘ ZAREJESTROWAĆ NALEŻY ZŁOŻYĆ:
1. Wniosek o wpis do rejestru.
2. Oświadczenie - dotyczy wszystkich podmiotów składających wniosek rejestrowy.
3. Uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://bip.slaskie.pl/ otwiera się w nowym oknie

(Sprawy w Urzędzie/Spis procedur/Ochrona środowiska/Procedura urzędowa BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami)

Inne wiadomości

 • Przedsiębiorczość

  Młodzi ludzie są zainteresowani pracą w wakacje

  Dla młodych ludzi wakacje nie są wyłącznie czasem słodkiego lenistwa, ale okazją, by podjąć pierwszą pracę i zarobić na wakacyjny wyjazd. Uczniom i studentom w poszukiwaniu ofert pracy sezonowej kolejny raz pomaga Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie, który w hali MORiS w Pszczynie zorganizował Kiermasz Pracy Wakacyjnej.

 • Przedsiębiorczość

  Kiermasz Pracy Wakacyjnej już dziś w hali MORiS w Pszczynie

  Ze względu na zapowiadane opady deszczu dzisiejszy Kiermasz Pracy Wakacyjnej odbędzie się w hali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie (ul. Basztowa 4). To wydarzenie organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie, które ma pomóc w znalezieniu pracy młodym ludziom ze szkół ponadpodstawowych szukających sposobu na wakacyjny zarobek.

 • Przedsiębiorczość

  Są klejnotami i dumą powiatu pszczyńskiego

  Są pełne pasji, miłości do tradycji, przedsiębiorcze i otwarte na potrzeby drugiego człowieka. W sali lustrzanej pszczyńskiego zamku już po raz 11. zostały wręczone odznaczenia „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”.