Powiat pszczyński - podstrona

Przedsiębiorczość

Urząd Pracy zaprasza do udziału w szkoleniach zawodowych

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie informuje o możliwości wzięcia udziału w kompleksowych szkoleniach zawodowych, które umożliwią zdobycie nowej wiedzy i podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych.

pewnie na rynku pracy

Szkolenia będą realizowane w ramach projektu pn.: „Pewnie na rynku pracy", którego celem jest zwiększenie potencjału pro-zatrudnieniowego, aktywności zawodowej oraz rozwinięcie i wzmocnienie kompetencji związanych z efektywnym poruszaniem się po rynku pracy poprzez udzielenie wsparcia w postaci zindywidualizowanych działań aktywizujących zawodowo.

Udział w projekcie gwarantuje:
• bezpłatne szkolenie, którego celem jest zdobycie wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych;
• certyfikat ukończenia kursu;
• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
• stypendium za okres odbywania szkolenia;
• zwrot kosztów przejazdu na szkolenie.

Szkolenie kierowane jest do osób, które spełniają łącznie następujące warunki:

• są nieaktywne zawodowo i pozostają bez zatrudnienia oraz są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy;
• są w wieku powyżej 29 rż. (od dnia 30 urodzin);
• zamieszkują na obszarze powiatu pszczyńskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
• posiadają niskie kwalifikacje zawodowe (do poziomu ISCED 3 włącznie, maksymalnie na poziomie szkoły średniej);
• w chwili przystąpienia do projektu znajdują się w sytuacji zdrowotnej pozwalającej na udział we wszystkich formach wsparcia w ramach projektu;

oraz spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów dodatkowych:

• są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność;
• są osobami długotrwale bezrobotnymi, tzn. są bezrobotne nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy;
• są w wieku powyżej 50 roku życia.

Po zakończonym szkoleniu uzyskasz dalsze wsparcie w postaci stażu.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki określone powyżej proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta.
Tel. 32 210 27 38; e-mail: a.manowski@pup-pszczyna.pl

Ilość miejsc jest ograniczona!

pewnie na rynku pracy

(źródło: PUP)

Inne wiadomości

 • Przedsiębiorczość

  Młodzi ludzie są zainteresowani pracą w wakacje

  Dla młodych ludzi wakacje nie są wyłącznie czasem słodkiego lenistwa, ale okazją, by podjąć pierwszą pracę i zarobić na wakacyjny wyjazd. Uczniom i studentom w poszukiwaniu ofert pracy sezonowej kolejny raz pomaga Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie, który w hali MORiS w Pszczynie zorganizował Kiermasz Pracy Wakacyjnej.

 • Przedsiębiorczość

  Kiermasz Pracy Wakacyjnej już dziś w hali MORiS w Pszczynie

  Ze względu na zapowiadane opady deszczu dzisiejszy Kiermasz Pracy Wakacyjnej odbędzie się w hali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie (ul. Basztowa 4). To wydarzenie organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie, które ma pomóc w znalezieniu pracy młodym ludziom ze szkół ponadpodstawowych szukających sposobu na wakacyjny zarobek.

 • Przedsiębiorczość

  Są klejnotami i dumą powiatu pszczyńskiego

  Są pełne pasji, miłości do tradycji, przedsiębiorcze i otwarte na potrzeby drugiego człowieka. W sali lustrzanej pszczyńskiego zamku już po raz 11. zostały wręczone odznaczenia „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”.