Powiat pszczyński - podstrona

Pomoc konsumentom

Prezes UOKiK bierze pod lupę fikcyjne umowy leasingu zwrotnego dla konsumentów

Potrzebujesz pożyczki, a firma daje ci do podpisania umowę leasingu zwrotnego np. na lodówkę? Uważaj, koszty takiego leasingu mogą być znacznie wyższe niż dozwolone prawem maksymalne koszty pozaodsetkowe kredytu konsumenckiego.

Dłonie a w nich długopis i umowa przekazywane osobie siedzącej po drugiej stronie stołu.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wszczął postępowania wyjaśniające w sprawie działalności firm Everest Finanse S.A. i Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k. działających po szyldem „Bocian Pożyczki” oraz Capital Services S.A.

Zanim weźmiesz pożyczkę:

  • sprawdź, czy firma pożyczkowa lub pośrednik kredytowy widnieje w odpowiednim rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego,
  • przed podpisaniem dokładnie przeczytaj, czego dotyczy umowa - kredytu, pożyczki czy leasingu i czy jest to zgodne z tym, co mówi przedstawiciel instytucji pożyczkowej lub pośrednika. Uważnie zapoznaj się z warunkami umowy i wszystkimi załącznikami do niej,
  • policz, ile będziesz mieć do spłaty i jakie będą koszty kredytu - zarówno odsetki, jak i te wynikające z różnych opłat i prowizji. Pamiętaj, że obowiązują ustawowe limity.

Odsetki - obecnie (stan na 22 listopada 2021 r.) mogą wynieść maksymalnie 9,5 proc. w skali roku. To dwukrotność odsetek ustawowych, które wyliczamy, dodając 3,5 pkt proc. do stopy referencyjnej NBP, która aktualnie wynosi 1,25 proc.
Koszty pozaodsetkowe maksymalnie mogą wynieść 25 proc. pożyczonej kwoty plus 30 proc. za każdy rok kredytowania, jednak nie więcej niż 100 proc. kredytu.

Pamiętaj jednak, że w umowach leasingu, które nie przewidują obowiązku nabycia przedmiotu leasingu, koszty mogą być znacznie wyższe niż w przypadku umowy kredytu konsumenckiego.

Jeśli szukasz kredytu konsumenckiego, porównaj oferty różnych firm. Ułatwi to wskaźnik RRSO - rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Pokazuje on koszt kredytu określony w procentach w stosunku do kwoty, którą pożyczasz.

Pamiętaj, że w ciągu 14 dni możesz odstąpić od umowy o kredyt konsumencki. W takiej sytuacji masz obowiązek zwrócić odsetki za czas, w którym pieniądze były na twoim koncie.

(źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości