Powiat pszczyński - podstrona

Organizacje pozarządowe

Powiat Pszczyński wspiera lokalne organizacje działające dla mieszkańców

Zarząd Powiatu rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sportu i turystyki. Powiat Pszczyński przekaże organizacjom pozarządowym środki na realizację ciekawych inicjatyw, z których skorzystają mieszkańcy, w tym dzieci i młodzież.

Dziewczyna strzelająca do tarczy.

Każdego roku Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarte konkursy ofert, w których organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą ubiegać się o środki na działania skierowane do mieszkańców powiatu pszczyńskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach rozstrzygniętych otwartych konkursów ofert organizacje i stowarzyszenia otrzymają ok. 70 tys. zł. Niebawem ogłoszone zostaną konkursy w dziedzinie promocji i ochrony zdrowa oraz profilaktyki uzależnień. Pula środków została zwiększona z 20 do 40 tys. zł. Łącznie organizacje otrzymają prawie 110 tys. zł na inicjatywy skierowane dla mieszkańców naszego powiatu.

- W tym roku społecznicy działający w zakresie kultury, sportu i turystyki otrzymają dotacje na realizację ponad 20 różnorodnych form aktywności. To bardzo ciekawe inicjatywy, które zostaną zorganizowane z myślą o mieszkańcach - mówi starosta Barbara Bandoła.

13 dotacji przyznano na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zostaną one wykorzystane m.in. na organizację turniejów i obozów sportowych, wspomaganie rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży czy uprawianie strzelectwa i wspinaczki przez mieszkańców.

Osiem dotacji wesprze zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. To pomoc na organizację m.in. pleneru malarstwa i rzeźby, święta ziół w skansenie, wyjazdów do instytucji kultury, konkursu fotograficznego, festiwalu i Mikołajkowego Koncertu Kameralnego.

Środki przyznano także na realizację zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa. To wsparcie m.in. dla wycieczek turystycznych.

Szczegółowe wyniki otwartych konkursów ofert:

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości