Powiat pszczyński - podstrona

Organizacje pozarządowe

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Uchwałą nr 1381/314/24 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 kwietnia 2024 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych powiatu pszczyńskiego w 2024 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Dotację otrzymują następujące podmioty:

- 3.000 zł dla Klubu Sportowo - Turystycznego "Diablak" na realizację projektu pn. Tworzenie możliwości mieszkańcom powiatu spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie turystyki w formie wycieczek turystycznych;

- 3.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego
i Matki Boskiej Częstochowskiej w Pszczynie na realizację projektu pn. Zagadki Czarnej Hańczy.

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości