Powiat pszczyński - podstrona

Organizacje pozarządowe

Organizacje mogą starać się o środki na zadania publiczne

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Pula środków do rozdysponowania pomiędzy organizacjami pozarządowymi na zrealizowanie najlepszych projektów wyłonionych w konkursach oraz tzw. małe granty to 70 tys. zł.

Grupa turystów na szczycie góry. Uczestnicy wycieczki w Tatry.
fot. UKST "DIABLAK"

Każdego roku Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarte konkursy ofert, w których organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą ubiegać się o środki na działania skierowane do mieszkańców powiatu pszczyńskiego.

W 2021 roku otwarte konkursy ofert na realizację zdań publicznych ogłoszono w trzech kategoriach: turystyki i krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

- Niezależnie od pandemii jesteśmy otwarci na współpracę, chcemy utrzymywać relacje z organizacjami pozarządowymi i wspierać je. Zachęcamy do szukania form aktywności. Społecznicy w naszym powiecie potrafią doskonale aktywizować mieszkańców, co już wielokrotnie udowodnili - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

W ramach otwartych konkursów ofert powiat przyzna społecznikom ponad 60 tys. zł. Powiat pszczyński wspiera także inicjatywy skierowane do mieszkańców, przekazując tzw. małe granty w dziedzinie sportu i kultury. W tym roku do organizacji z tego tytułu trafi 9 tys. zł.

Oferty w ramach otwartych konkursów ofert można składać na zadania, które będą realizowane od 1 marca do 15 grudnia 2021 roku. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć do 11 lutego w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pszczynie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. 3 Maja 10, 43 - 200 Pszczyna (decyduje data wpływu).

Natomiast uproszczone oferty na realizację zadań publicznych, tzw. „małe granty” są przyjmowane bez ograniczeń czasowych, aż do momentu wyczerpania dostępnej puli środków finansowych.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości