Organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie od dnia 21 stycznia 2021 roku do dnia 11 lutego 2021 roku do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego) oferty, zgodnej z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r., na realizację zadań publicznych powiatu w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (PDF), format pliku: PDF, rozmiar: 1.36 MB
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (docx), format pliku: DOCX, rozmiar: 33.38 KB
Wzór oferty realizacji zadania publicznego, format pliku: DOCX, rozmiar: 51.89 KB
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, format pliku: DOCX, rozmiar: 36.11 KB

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości