Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Forum Seniorów aktywnie działa od roku

Początkiem stycznia upłynął rok, odkąd Zarząd Powiatu Pszczyńskiego powołał Forum Seniorów. W tym czasie pszczyńska organizacja podjęła wiele cennych inicjatyw, włączała się w organizację wydarzenia oraz nawiązała współpracę z lokalnymi organizacjami, instytucjami i Radą Seniorów z Anhalt-Bitterfeld w Niemczech.

Zarząd Forum z koordynatorem, przedstawiciele Powiatu we wspólnym zdjęciu w gabinecie starosty.

Przedstawiciele Powiatu Pszczyńskiego spotkali się z przewodniczącą Forum Seniorów Danutą Brandys, jej zastępcą Teresą Honysz i sekretarzem Ewą Solich, aby podsumować dotychczasowe działania i porozmawiać o planach na przyszłość. - Od roku obserwujemy niezwykłą aktywność i zaangażowanie ze strony uczestników Forum Seniorów. To wyjątkowa przestrzeń współpracy i wymiany doświadczeń z wielkim potencjałem, skupiająca aktywnych mieszkańców w wieku senioralnym, którym chce się działać i podejmować ciekawe inicjatywy dla naszych seniorów - mówi starosta Barbara Bandoła.

Przewodnicząca Forum Seniorów podkreślała, że w ciągu roku działalności zrealizowanych zostało więcej inicjatyw, niż zostało zaplanowanych w planie pracy na 2023 rok. - Inicjatywa w społeczeństwie została dobrze odebrana, a my z zapałem realizujemy kolejne działania, współorganizujemy wydarzenia, nawiązujemy współprace z instytucjami. W tym roku pierwszą większą inicjatywą Forum Seniorów we współpracy z Powiatem Pszczyńskim będzie organizacja I Powiatowego dnia aktywności fizycznej dla seniorów - mówiła Danuta Brandys. I zaprasza wszystkich seniorów z powiatu pszczyńskiego 22 marca do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pszczynie.

W czasie swojej rocznej działalności Forum Seniorów nawiązało współprace z Radą Seniorów z partnerskiego powiatu Anhalt-Bitterfeld w Niemczech, Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie, Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego oraz Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie, które pozyskuje środki na projekty dla seniorów. Współpracuje także z instytucjami działającymi dla seniorów w poszczególnych gminach powiatu pszczyńskiego. - W tym roku nasi seniorzy chcą nawiązać współpracę z Szpitalem Joannitas, rozpocząć wolontariat na Oddziale geriatrycznym czy w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. To grupa osób z dużym potencjałem, która ma wiele ciekawych pomysłów - mówi Katarzyna Granda, koordynatorka ds. dostępności i Forum Seniorów.

W 2023 roku Forum Seniorów m.in. współorganizowało konferencję „Pij wodę, zdrowo żyj”, „Choroby układu krążenia u kobiet - fakty i mity” oraz II Śląską Konferencję Senioralną w Łaziskach Górnych „Dialog dla zdrowia - dobrostan psychiczny osób starszych”. Członkowie pszczyńskiej organizacji uczestniczyli w prelekcjach, szkoleniach, warsztatach organizowanych przez Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie, wizytach studyjnych, konferencjach, lokalnych wydarzeniach i spotkaniach integracyjnych w Suszcu, Goczałkowicach-Zdroju i Pawłowicach.

Forum Seniorów zostało powołane 9 stycznia przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego na kadencję 2023-27. W jego składzie znaleźli się przedstawiciele wszystkich gmin powiatu - 16 osób powyżej 55. roku życia, które cieszą się zaufaniem społecznym i zostały skierowane przez organizacje senioralne lub otrzymały poparcie osób starszych. Forum Seniorów powstało, aby samorząd mógł jeszcze lepiej poznać potrzeby osób starszych oraz wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości