Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Powiatu Pszczyńskiego

X sesja Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 29 sierpnia br.

Zawiadamiam mieszkańców Powiatu, iż w dniu 29 sierpnia 2007 r. o godz. 1300 w sali sesyjnej Rady Powiatu – budynek Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10 odbędzie się sesja zwyczajna Rady Powiatu Pszczyńskiego.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 czerwca 2007 r.
3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy
1) wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
2) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Samorządności, Promocj Rozwoju Powiatu,
3) dyskusja.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
1) wystąpienie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
2) wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,
3) dyskusja.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Statutu Powiatu Pszczyńskiego,
2) umowy z Gminą Pszczyna o wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych,
3) zmiany uchwały Nr V37/07 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
4) zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w szczynie,
5) udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłomnice z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną,
6) poparcia dla działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Śląskiego na rzecz organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku w województwie śląskim,
7) zawarcia porozumienia z gminami: Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Suszec w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.

8. Informacja z działalności Komisji Rewizyjnej w  kwartale 2007 r.
9. Wniosk oświadczenia radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Informacje bieżące.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
I kadencji
Eugeniusz Pająk

Inne wiadomości

  • Ogólne

    Nasz produkty na Targach w Chorzowie

    Ostatni weekend maja to kolejna szansa na promocję lokalnych produktów. Wszystko za sprawą 12. Targów Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów”, w których będę uczestniczyć nasi miejscowi producenci, których wyroby wyróżniono certyfikatem Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej.

  • Pomoc konsumentom

    Webinarium. Jak nie dać się oszukać w Internecie?

    Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza 25 czerwca od godz. 10.00 indywidualnych uczestników rynku finansowego na webinarium „Najnowsze sposoby działania cyberoszustów - czyli jak nie dać się okraść w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR we współpracy z Komendą Główną Policji.