Oświata

W „Chrobrym” o recyklingu z młodzieżą z europejskich państw

Uczniowie i nauczyciele z Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Litwy przebywają w powiecie pszczyńskim, gdzie razem z młodzieżą z „Chrobrego” kontynuują realizację projektu „Art with Trash”. Przełamują bariery językowe i społeczne, poznają dziedzictwo kulturowe naszego regionu i pogłębiają wiedzę na temat wartości kolejnego etapu ochrony środowiska - recyklingu.

Grupa młodzieży z kilku europejskich państw w auli liceum w Pszczynie.

To czwarte spotkanie w ramach realizacji unijnego programu Erasmus+, w którym uczestniczy pięć krajów: Grecja, Hiszpania, Portugalia, Litwa i Polska. Współpraca szkół w projekcie „Art with trash” (tł. „Sztuka ze śmieci”) rozpoczęła się w 2020 roku. - Chcemy uwrażliwić młodzież na problemy związane z ochroną środowiska. Pokazać, że mogą być animatorami pozytywnej zmiany, którą chcą widzieć w świecie - mówi Monika Margiecok, koordynatorka programu Erasmus+.

Uczniowie z „Chrobrego” odwiedzili już Grecję, Litwę i Portugalię. Ostatnim etapem projektu będzie wyjazd młodzieży do Hiszpanii. - W Grecji pisali list do lokalnych władz, w którym prezentowali, co jeszcze można zmienić, aby lepiej zadbać o środowisko. Na Litwie nadawali używanym ubraniom drugie życie, a w Portugalii tworzyli sztukę ze śmieci, robiąc z nich kwiaty - mówi Monika Margiecok.

Podczas pobytu w Pszczynie uczestnicy projektu będą mieli za zadanie zrealizować krótkie filmiki edukacyjne z profesjonalnym filmowcem oraz zaprojektować motywujące ulotki na temat segregacji odpadów w swoim języku ojczystym, a także ręcznie wykonać notatnik z recyklingu. Spotkają się również z lokalną działaczką, założycielką grup Recycling Pszczyna, Eko-Dzieciaki Pszczyna oraz ZeroWaste Pszczyna. Metodą Word Cafe pomoże uczestnikom projektu w podjęciu lokalnych inicjatyw minimalizujących ślad węglowy.

Młodzież z zagranicy została zakwaterowana w rodzinach uczniów, gdzie poznaje polską kulturę. Podczas kilkudniowej wizyty odwiedzi Pszczynę, Kraków, Wieliczkę oraz Ustroń. - Uczestnicząc w projekcie uczniowie nie tylko przełamują swoje bariery językowe, ale też społeczno-emocjonalne - dodaje koordynatorka programu Erasmus+.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości