Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Z prac Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji w dniu 20 czerwca 2007 r.

Posiedzenie Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 20 czerwca br.
Zapoznanie się z działalnością Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, to temat ostatniego posiedzenia Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska prowadzonego przez Przewodniczącego Komisji Stanisława Mazurczyka.

Maciej Markiel przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pszczynie. Poinformował, że obecnie Powiatowy Inspektorat posiada 5,5 etatów z czego jedna osoba zatrudniona jest na 1/2 etatu, a druga od ponad czterech miesięcy przebywa na zwolnieniu lekarskim. Ze względu na fakt sporządzania przez PINB licznych sprawozdań, przyjmowania zawiadomień związanych z zakończeniem robót budowlanych nnych, a także prowadzenia różnych sprawozdań na zlecenie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, tak małe zatrudnienie nie pozwala w pełni na prawidłowe funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pszczynie. Kwestią związaną z poprawą funkcjonowania Inspektoratu jest również zapewnienie odpowiedniego wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom w stosunku do powierzonych obowiązków. Jeżeli chodzi o dotacje celowe przesłane przez Wojewodę Śląskiego na prowadzenie PINB w Pszczynie w latach 2005 – 2007, to wyniosły one w 2005 r. 205.677 zł., w 2006 r. 271.764 zł. i w 2007 r. 249.500 zł.. Działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pszczynie w okresie sprawozdawczym 2006 – 2007 jest następująca:
- ilość wszczętych postępowań w 2006 r. - 656, a do dnia 14.06.2007 r. -291,
- ilość wydanych decyzji w 2006 r. - 251, a do dnia 14.06.2007 r. - 118,
- ilość wniesionych odwołań w 2006 r. – 8, a do dnia 14.06.2007 r. - 1,
- ilość uchylonych decyzji w 2006 r. – 4, a do dnia 14.06.2007 r. - 0,
- ilość wydanych postanowień w 2006 r. - 53, a do dnia 14.06.2007 r. - 17,
- ilość wniesionych zażaleń w 2006 r. – 1, a do dnia 14.06.2007 – 2,
- ilość uchylonych postanowień w 2006 r. – 0 i do dnia 14.06.2007 – 0,
- ilość kontroli w terenie w 2006 r. – 314, a do dnia 14.06.2007 – 60.

Efektem dalszych obrad było wypracowanie wniosku do Zarządu Powiatu Pszczyńskiego aby wystąpił
do Wojewody Śląskiego z apelem:

- o zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pszczynie poprzez zwiększenie zatrudnienia oraz zapewnienie odpowiedniego wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom adekwatnie do powierzonych obowiązków,

- o zwiększenie dotacji celowej przyznawanej przez Wojewodę Śląskiego na prowadzenie PINB w Pszczynie,

- o odstąpienie od zamiaru likwidacji Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego i tworzenia okręgowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, ze względu na niebezpieczeństwo „oddalenia się” administracji od petenta, a tym samym wydłużenia czasu na wydanie decyzji przez Nadzór Budowlany.

Członkowie Komisji poparli również stanowisko Prezesa Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach Romana Włodarza w sprawie zagrożenia produkcji trzody chlewnej i objęcia programem choroby Aujeszkego całego kraju, które może zostać wyrażone w formie uchwały przez Radę Powiatu na najbliższej sesji Rady.

Inne wiadomości

  • Ogólne

    Nasz produkty na Targach w Chorzowie

    Ostatni weekend maja to kolejna szansa na promocję lokalnych produktów. Wszystko za sprawą 12. Targów Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów”, w których będę uczestniczyć nasi miejscowi producenci, których wyroby wyróżniono certyfikatem Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej.

  • Pomoc konsumentom

    Webinarium. Jak nie dać się oszukać w Internecie?

    Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza 25 czerwca od godz. 10.00 indywidualnych uczestników rynku finansowego na webinarium „Najnowsze sposoby działania cyberoszustów - czyli jak nie dać się okraść w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR we współpracy z Komendą Główną Policji.