Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Z prac Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

Posiedzenie Komisji w dniu 7 maja 2007 r.

Posiedzenie Komisji, które rozpoczęło się o godzinie 12 00 w dniu 7 maja br. na terenie Szpitala Powiatowego w Pszczynie otworzyła jej Przewodnicząca Bogumiła Maria Boba. W posiedzeniczestniczyli zaproszeni goście w osobach p.p. Joanny Krzystolik Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie, Joanny Gotart-Kobiór zastępczyni Dyrektora, dr Mariana Kucz Ordynatora Oddziału Chirurg Szpitala Powiatowego, Zygmunta Jelenia Wicestarosty Powiatu, Grzegorza Nogłego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, Grzegorza Wanota Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Macieja Stiebera Kierownika Referatu ds. Ochrony Zdrowia i Sportu. Przewodnicząca Komisji poinformowała, że tematyka spotkania będzie skupiała się wokół analizy potrzeb inwestycyjno-remontowo-sprzętowych Szpitala Powiatowego w Pszczynie, którą zreferowała Joanna Krzystolik. Przedstawiła obecny stan i plany w zakresie w/w potrzeb Szpitala i najważniejszych, niezbędnych zadań do realizacji wynikających z dostosowania Szpitala Powiatowego w Pszczynie do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. należą:
1)remont łazienek w pawilonie łóżkowym oraz dostosowanie ich do potrzeb niepełnosprawnych – szacowany koszt inwestycji
ok. 1.700.000 zł.,
2)modernizacja bloku operacyjnego – szacowany koszt
ok. 6.500.000 zł.,
3)modernizacja Oddziału Anestezjolog ntensywnej Terap – szacowany koszt inwestycji ok. 3.100.000 zł.
Zapewniła, że ZOZ na pewno będzie się starał o pozyskanie środków z programów unijnych na realizację w/w zadań. Zakup sprzętu
i aparatury medycznej zostanie przeznaczony dla n/w oddziałów:
•chirurg urazowo-ortopedycznej,
•neurologicznego,
•chirurg ogólnej,
•neonatologicznego,
•ginekologiczno-położniczego,
•dla oddziałów wewnętrznych
Koszt szacunkowy wynosi 1.350.000 zł.
2) Zakup aparatu RTG oraz dostosowanie pomieszczenia do użytkowania zakupionego sprzętu. Ogólny koszt wynosi
ok. 1.000.000 zł. Na w/w sprzęty i aparatury ZOZ czynił będzie starania o pozyskanie środków z programów unijnych. Następnie wymieniła zadania do realizacji wynikające z zaleceń Sanepidu
i Straży Pożarnej, których koszt wynosi ok. 360.000 zł., jak również zadania inne do realizacji w latach 2007-2008. Przewodnicząca Komisji zaproponowała aby zwrócić się do gmin i paraf naszego powiatu o współfinansowanie zakupu RTG, z kolei do akcji zbierania środków zachęcić młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Na koniec dyrektor placówki oprowadziła członków komisji po obiekcie szpitala.

Inne wiadomości

  • Ogólne

    Nasz produkty na Targach w Chorzowie

    Ostatni weekend maja to kolejna szansa na promocję lokalnych produktów. Wszystko za sprawą 12. Targów Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów”, w których będę uczestniczyć nasi miejscowi producenci, których wyroby wyróżniono certyfikatem Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej.

  • Pomoc konsumentom

    Webinarium. Jak nie dać się oszukać w Internecie?

    Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza 25 czerwca od godz. 10.00 indywidualnych uczestników rynku finansowego na webinarium „Najnowsze sposoby działania cyberoszustów - czyli jak nie dać się okraść w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR we współpracy z Komendą Główną Policji.