Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Z prac Komisji Samorządności, Promocji i Rozowju Powiatu

Posiedzenie Komisji w dniu 15 maja 2007 r.

Posiedzenie Komisji Samorządności, Promocj Rozwoju Powiatu z Komisją Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Pszczynie odbyło się w dniu 15 maja br. rozpoczęło się o godzinie 1200 w sali posiedzeń budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie i było prowadzone przez Przewodniczącego Komisji Samorządności (…) Zbigniewa Łebeckiego. Obecni byli również Zygmunt Jeleń Wicestarosta Pszczyński, Edyta Głombek Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pszczynie oraz Maciej Stieber Kierownik Referatu ds. Ochrony Zdrowia i Sportu. Wspólne posiedzenie Komisji przebiegało zgodnie z planowanym porządkiem, czyli zapoznanie się z problemami samorządności, porządku publicznego i promocji Gminy Pszczyna. Korzystając z zaproszenia na posiedzenie Komisji Wicestarosta rozpoczął od propozycji konieczności zakupu w roku 2008 drabiny wysokościowej sięgającej do 37 m dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Pszczynie wskazując, że powinny być prowadzone w tej sprawie intensywne rozmowy z gminami pszczyńskimi, a także i Gminą Czechowice Dziedzice, która mogąc korzystać z takiej drabiny - mogłaby również współfinansować jej zakup. Następnie podziękował czytelnikom Gazety Wyborczej za zajęcie I miejsca w konkursie „Atrakcje Śląska” przyznane Muzeum Zamkowemu w Pszczynie i dodał, że w czerwcu br. ukaże się obszerny artykuł na ten temat. Na koniec podkreślił istotę problemu, jaką stanowią drog brak chodników na naszym terenie. Członkowie obu Komisji stwierdzili, iż do wspólnych bardzo istotnych spraw dla Gminy i Powiatu należy:
•edukowanie od najmłodszych lat na temat samorządności, rozwoju Ziemi Pszczyńskiej,
•stwarzanie możliwości rozwoju budownictwa mieszkalnego i przedsiębiorczości na naszym terenie poprzez tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego,
•wspólna strategia turystyczna i promocyjna Ziemi Pszczyńskiej, w tym opracowanie przewodnika, czy mapy powiatu pszczyńskiego z oznaczonymi atrakcjami do zwiedzania,
•budowa kanalizacji na terenie powiatu,
•budowa chodników, szczególnie przy szkołach,
•poprawa nawierzchni dróg powiatowych,
•analiza możliwości przejęcia na własność budynku spełniającego określone wymogi na prowadzenie hospicjum,
Joanna Pławecka Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej poinformowała, o braku w naszym powiecie mieszkań socjalnych, co stanowi pewien problem w momencie zapewnienia mieszkania zastępczego potrzebującej rodzinie. Na zapytanie członków Komisji Samorządności (…) odnośnie realizacji budowy cmentarza przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, Joanna Pławecka odpowiedziała, że obecnie trwają badania hydrogeologiczne, po których okaże się, czy teren pod cmentarz się nadaje. Po wymianie informacj poglądów członków obydwu Komisji wyrazili dalszą chęć organizowania tego typu spotkań, które pozwolą na podsumowanie dotychczas zrealizowanych spraw. W dalszej części spotkania Komisja Samorządności (…) zaopiniowała pozytywnie następujące projekty uchwał Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawach: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu hali sportowej w Pszczynie przy ulicy Zamenhofa 5a, zmiany uchwały Nr XIX/108/2000 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu lokali użytkowych w obiektach stanowiących własność Powiatu Pszczyńskiego, ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej w Pszczynie przy ul. Zamenhofa 5a.

Inne wiadomości

  • Ogólne

    Nasz produkty na Targach w Chorzowie

    Ostatni weekend maja to kolejna szansa na promocję lokalnych produktów. Wszystko za sprawą 12. Targów Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów”, w których będę uczestniczyć nasi miejscowi producenci, których wyroby wyróżniono certyfikatem Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej.

  • Pomoc konsumentom

    Webinarium. Jak nie dać się oszukać w Internecie?

    Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza 25 czerwca od godz. 10.00 indywidualnych uczestników rynku finansowego na webinarium „Najnowsze sposoby działania cyberoszustów - czyli jak nie dać się okraść w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR we współpracy z Komendą Główną Policji.