Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Z prac Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Posiedzenie Komisji w dniu 14 maja 2007 r.

Tematem posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 14 maja 2007 r. prowadzonego przez Przewodniczącego Komisji Józefa Pabina była analiza realizacji zadań z zakresu sportu – imprezy organizowane lub współorganizowane przez Powiat, którą przedstawił Maciej Stieber Kierownik Referatu ds. Ochrony Zdrowia i Sportu, omawiając następujące imprezy: licealia młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w miesiącu czerwcu organizowane przez Starostwo i Zespół Szkół Ekonomicznych, od 18 do 25 maja br. trwać będzie V Powiatowy Tydzień Osób Niepełnosprawnych czyli „Słoneczny Tydzień” pod patronatem Starosty i Burmistrza Pszczyny, w dniu 26 maja br. odbędzie się jubileuszowy, XXV Rajd Uśmiechu pod patronatem Starosty Pszczyńskiego i Burmistrza Pszczyny, z kolei V Pszczyńskie Prezentacje Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Mały Brzym” odbędą się w dniu 26 maja br. młodych artystów będzie można podziwiać na terenie skansenu „Zagroda Wsi Pszczyńskiej” od godz. 1400 do 1700. Organizatorami są: Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie, Urząd Miejski w Pszczynie, Starostwo Powiatowe w Pszczynie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Miejski Ośrodek Rekreacj Sportu w Pszczynie, Zarząd Osiedla Śródmieście, Zarząd Osiedla Stare Miasto, w niedzielę 27 maja br. w parku zamkowym odbędzie się kolejny Piknik Integracyjny „Tacy Sami – Inni”, pod honorowym patronatem Starosty Pszczyńskiego i Burmistrza Pszczyny. Członkowie komisji stwierdzili, iż należy bardziej uaktywnić i zaangażować na co dzień wychowanków Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” , na przykład w kierunku sportu jak również poprzez uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych. Kolejno zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawach: przyjęcia regulaminu korzystania z obiektu hali sportowej w Pszczynie przy ulicy Zamenhofa 5a, ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej w Pszczynie przy ul. Zamenhofa 5a, zmiany uchwały Nr XIX/108/2000 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu lokali użytkowych w obiektach stanowiących własność Powiatu Pszczyńskiego, przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński oraz ustalenia kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2007 roku, zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2007 rok, wyrażenia zgody na utworzenie i prowadzenie przez Gminę Miedźna szkoły ponadgimnazjalnej: Technikum w Miedźnej. Na zakończenie posiedzenia członkowie Komisji wraz z Marią Szczepanek Naczelnikiem Wydziału Inwestycj Zamówień Publicznych udali się na teren budowy hali sportowej przy ul. Zamenhofa 5a.

Inne wiadomości

  • Ogólne

    Nasz produkty na Targach w Chorzowie

    Ostatni weekend maja to kolejna szansa na promocję lokalnych produktów. Wszystko za sprawą 12. Targów Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów”, w których będę uczestniczyć nasi miejscowi producenci, których wyroby wyróżniono certyfikatem Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej.

  • Pomoc konsumentom

    Webinarium. Jak nie dać się oszukać w Internecie?

    Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza 25 czerwca od godz. 10.00 indywidualnych uczestników rynku finansowego na webinarium „Najnowsze sposoby działania cyberoszustów - czyli jak nie dać się okraść w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR we współpracy z Komendą Główną Policji.