Powiat pszczyński - podstrona

Komunikaty

Przejazd na ul. Hallera w Pszczynie będzie zamknięty

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia awaryjnej wymiany i spawania szyn, przejazd na ul. Hallera w Pszczynie w nocy z 5 na 6 czerwca w godz. 22.00 - 4.00 zostanie całkowicie zamknięty.

Jadący po szynach pociąg.

Objazd będzie możliwy przez przejazdy kolejowo-drogowe na ul. Bieruńskiej oraz ul. Męczenników Oświęcimskich.

W ramach robót poprawione zostanie ułożenie płyt przejazdowych. Roboty mają bezpośredni związek z potrzebami ruchu drogowego i poprawą bezpieczeństwa ruchu kołowego.

(źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Komunikaty

    Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej

    Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu pszczyńskiego w 2023 r.

  • Komunikaty

    Otwarty konkurs ofert

    Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu pszczyńskiego w 2023 roku.