Powiat pszczyński - podstrona

Komunikaty

Nowa normalność. Pierwszy etapy znoszenia ograniczeń

Od 20 kwietnia zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej.

etap I

Podstawy nowej normalności - najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Niezmiennie będą obowiązywać wszystkich wprowadzone zasady bezpieczeństwa. Muszą się one stać podstawą nowej normalności. Należą do nich:

> zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
> obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
> utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
> ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
> kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Cztery etapy znoszenia ograniczeń

Pierwsze ograniczone zasady bezpieczeństwa zaczną obowiązywać od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. Daty wejścia w życie pozostałych etapów będą ustalane na bieżąco na podstawie dynamiki nowych zachorowań.

PIERWSZY ETAP - OD 20 KWIETNIA 2020

Działalność gospodarcza - nowe zasady w handlu i usługach

Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie:

> do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.
> w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni

Życie społeczne - otwarte lasy, rekreacja, starsza młodzież na ulicach bez dorosłych

Przemieszczanie w celach rekreacyjnych

Umożliwione zostanie przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. Co to oznacza? Od 20 kwietnia będziesz mógł wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze - jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że przebywać na zewnątrz możesz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy!

Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte!

Kult religijny - 1 osoba na 15 m2

Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

Osoby powyżej 13. roku życia na ulicy bez opieki dorosłego

Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. Będzie musiała jednak zachować odpowiedni 2-metrowy dystans od innych i zasłaniać usta i nos.

Stopniowe zdejmowanie obostrzeń - kolejne daty wyznaczane po analizie

Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od:

> przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),
> wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),
> realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.

Oznacza to, że będziemy mogli zarówno przyspieszać wprowadzanie nowych poluzowań, jak i spowalniać zmiany!

tabelka

Jak wyglądają kolejne planowane etapy zdejmowania obostrzeń?

DRUGI ETAP

Działalność gospodarcza:

> otwarcie sklepów budowlanych w weekendy,
> otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniami.

Życie społeczne

> otwarcie niektórych instytucji kultury: bibliotek, muzeów i galerii sztuk

TRZECI ETAP

Działalność gospodarcza:

> otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek,
> otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczeniami,
> gastronomia - umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami.

Życie społeczne

> wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności),
> organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3 - ustalona max. liczba dzieci w sali.

CZWARTY ETAP

Działalność gospodarcza:

> otwarcie salonów masażu i solariów,
> umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness,
> życie społeczne.

Teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym

Kolejne etapy powrotu do normalności będą wprowadzane stopniowo, gdy przyrost zachorowań w naszym kraju będzie niski. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy rezygnować z dyscypliny społecznej i przestrzegania obowiązujących ograniczeń. Pamiętajmy, że to od nas zależy, jak szybko będą wprowadzane kolejne etapy powrotu do nowej rzeczywistości!

(źródło: gov.pl/powiat)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Komunikaty

    Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej

    Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu pszczyńskiego w 2023 r.

  • Komunikaty

    Otwarty konkurs ofert

    Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu pszczyńskiego w 2023 roku.