Powiat pszczyński - podstrona

Komunikaty

Informacja o zmianach godzin otwarcia Starostwa Powiatowego

W Wigilię oraz Sylwestra Starostwo Powiatowe w Pszczynie będzie czynne od godz. 7.30 do godz. 12.30.

Zabytkowy budynek starostwa, jasna elewacja, przed nim chodnik i droga.

W Wigilię 24 grudnia oraz w Sylwestra 31 grudnia Starostwo Powiatowe w Pszczynie czynne będzie od godz. 7.30 do godz. 12.30. Punkt kasowy Banku Spółdzielczego w tych dniach będzie przyjmować wpłaty od godziny 7.30 do godziny 12.00.


Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Woli oraz Pawłowicach czynny w Wigilię i Sylwestra.

W Wigilię 24 grudnia Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Woli będzie czynny od godz. 8.00 do godz. 12.00, natomiast punkt w Pawłowicach w Wigilię 24 grudnia oraz Sylwestra 31 grudnia będzie czynny od godz. 8.00 do godz. 12.00.

Punkt paszportowy nieczynny w dniu 27 grudnia

Jak poinformował Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dzień 27 grudnia 2019 r. ustalono dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej. Dlatego w dniu 27 grudnia br. punkt przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10 będzie nieczynny.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Komunikaty

    Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej

    Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu pszczyńskiego w 2023 r.

  • Komunikaty

    Otwarty konkurs ofert

    Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu pszczyńskiego w 2023 roku.