Powiat pszczyński - podstrona

Komunikacja publiczna

Ankieterzy zapytają, jak podróżują mieszkańcy powiatu?

Od września do listopada 2017 r. w wylosowanych gospodarstwach domowych, a także w pasażach handlowych, na dworcach i przystankach na terenie powiatu pszczyńskiego ankieterzy będą pytali o to, jak na co dzień mieszkańcy przemieszczają się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu.

autobus

Badanie ma na celu poznanie zachowań komunikacyjnych pasażerów transportu publicznego, użytkowników samochodów osobowych, rowerzystów, pieszych.

Jeden wywiad będzie trwał nie dłużej niż 10 minut, a w jego trakcie ankieter wypełni wraz z ankietowanym „dzienniczek podróży”. Podczas badania ankieter zapyta o to, gdzie badany był w dniu poprzedzającym wywiad oraz jak i gdzie się przemieszczał, aż do czasu powrotu do domu.

Zebrane wyniki zostaną wykorzystane do zbudowania modelu ruchu, który posłuży do usprawnienia działania systemu komunikacji zbiorowej, zminimalizowania negatywnego wpływu systemu transportowego na środowisko, tworzenia nowych połączeń komunikacyjnych i punktów obsługi pasażerów, efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury, planowania przebiegu nowych dróg samochodowych, kolejowych i rowerowych oraz rozbudowy stref mieszkaniowych i gospodarczych.

Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. Odbywa się na zlecenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który wspólnie z KZK GOP oraz Górnośląskim Związkiem Metropolitarnym finansuje to przedsięwzięcie.

Więcej informacji można uzyskać po adresem: http://studiumtransportowe.pl/ otwiera się w nowym oknie

Inne wiadomości