Powiat pszczyński - podstrona

Komunikacja publiczna

Ankieterzy zapytają, jak podróżują mieszkańcy powiatu?

Od września do listopada 2017 r. w wylosowanych gospodarstwach domowych, a także w pasażach handlowych, na dworcach i przystankach na terenie powiatu pszczyńskiego ankieterzy będą pytali o to, jak na co dzień mieszkańcy przemieszczają się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu.

autobus

Badanie ma na celu poznanie zachowań komunikacyjnych pasażerów transportu publicznego, użytkowników samochodów osobowych, rowerzystów, pieszych.

Jeden wywiad będzie trwał nie dłużej niż 10 minut, a w jego trakcie ankieter wypełni wraz z ankietowanym „dzienniczek podróży”. Podczas badania ankieter zapyta o to, gdzie badany był w dniu poprzedzającym wywiad oraz jak i gdzie się przemieszczał, aż do czasu powrotu do domu.

Zebrane wyniki zostaną wykorzystane do zbudowania modelu ruchu, który posłuży do usprawnienia działania systemu komunikacji zbiorowej, zminimalizowania negatywnego wpływu systemu transportowego na środowisko, tworzenia nowych połączeń komunikacyjnych i punktów obsługi pasażerów, efektywniejszego wykorzystania istniejącej infrastruktury, planowania przebiegu nowych dróg samochodowych, kolejowych i rowerowych oraz rozbudowy stref mieszkaniowych i gospodarczych.

Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. Odbywa się na zlecenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który wspólnie z KZK GOP oraz Górnośląskim Związkiem Metropolitarnym finansuje to przedsięwzięcie.

Więcej informacji można uzyskać po adresem: http://studiumtransportowe.pl/ otwiera się w nowym oknie

Inne wiadomości

  • Komunikacja publiczna

    Odblaski na Dzień bez Samochodu

    22 września obchodzony jest Europejski Dzień bez Samochodu. W akcję promocji alternatywnych form przemieszczania się kolejny rok z rzędu włączył się Powiat Pszczyński.

  • Komunikacja publiczna

    Protokół z przebiegu przeprowadzonych konsultacji społecznych

    Zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2022 Starosty Pszczyńskiego z dnia 4 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany załącznika nr 1 „Wykazu Przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Pszczyńskiego” i ustanowieniu nowych przystanków autobusowych na terenie gmin Goczałkowice Zdrój oraz Pszczyna, zostały przeprowadzone w okresie od 1 do 9 sierpnia 2023 r. konsultacje społeczne.