Powiat pszczyński - podstrona

Bezpieczeństwo

Służby omówiły stan bezpieczeństwa

Podczas grudniowego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawiciele służb omówili najistotniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem mieszkańców i współpracą w tym zakresie. W głównej mierze spotkanie było poświęcone podsumowaniu mijającego roku.

W gabinecie starosty za stołem siedza uczestnicy posiedzenia komisji

Informację o interwencjach podejmowanych przez jednostki ochrony pożarowej przedstawił st. bryg Radosław Radkowski, zastępca komendanta powiatowego PSP w Pszczynie. - Od stycznia do końca listopada 2023 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej podjęły na terenie powiatu pszczyńskiego łącznie 1127 interwencji związanych z występowaniem pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w ujęciu całościowym odnotowano niewielki spadek o 29 zdarzeń, przy czym dotyczy to wyłącznie pożarów. W przypadku miejscowych zagrożeń odnotowano niespełna 2-procentowy wzrost liczby podjętych interwencji. Mimo kolejnego spadku ogólnej liczby interwencji, wzrost w obszarze miejscowych zagrożeń wpisuje się w trend wieloletni - zaznaczył st. bryg. Radkowski.

Strażacy byli zaangażowani w gaszenie 155 pożarów, interweniowali przy okazji 887 miejscowych zagrożeń, odnotowano 85 alarmów fałszywych.

Insp. Grzegorz Bonalski, komendant powiatowy policji w Pszczynie przekazał, że służby dyżurne Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie i Komisariatów w Pawłowicach oraz Miedźnej wszczęły 1517 postępowań o przestępstwa na terenie powiatu pszczyńskiego. W analogicznym okresie 2022 r. było ich 1460. Na drogach powiatu pszczyńskiego doszło do 54 wypadków drogowych, w których zginęło 5 osób, a 63 zostały ranne. Doszło również do 977 kolizji. - W stosunku do podobnego okresu w ubiegłym roku wzrosła ilość wypadków drogowych o 16%, wzrosła również ilość osób rannych o 19%, jednocześnie spadła ilość kolizji drogowych - mówił komendant Bonalski zauważając, że pszczyńska komenda, podobnie jak inne jednostki boryka się z problemami kadrowymi.

Prokuratura Rejonowa w Pszczynie od stycznia do listopada zarejestrowała 1800 spraw, z których do tego momentu przekazano 740 spraw sądom do osądzenia. - Najwięcej spraw prowadziliśmy w zakresie przestępstw oszustwa, kradzieży i kradzieży z włamaniem oraz prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości - mówi Leonard Synowiec, prokurator rejonowy w Pszczynie. W stosunku do 14 osób prokuratorzy wystąpili do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, wobec 35 osób został zastosowany dozór policji, a wobec jednej osoby - tymczasowe aresztowanie.

Informacje o realizowanych zadaniach przedstawiły także Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie oraz Nadzór Wodny w Pszczynie.

Powiat Pszczyńsi każdego roku wspiera Policję i Straż Pożarną środkami finansowymi, aby poprawić komfort i efektywności działań poszczególnych służb. - W tym roku przekazaliśmy środki na remont szatni w komendzie Policji oraz dofinansowaliśmy zakup samochodu dla Straży Pożarnej. Kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom jest współpraca różnych instytucji w tym zakresie, unowocześnianie i ulepszanie nie tylko samych działań, ale też infrastruktury - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska. W projekcie przyszłorocznego budżetu Powiatu Pszczyńskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej znalazły się zapisy o kolejnych środkach dla Policji i Straży Pożarnej.

Komisja Bezpieczeństwa każdego roku decyduje o przeznaczeniu środków na działania profilaktyczne. Od wielu lat na terenie powiatu pszczyńskiego prowadzona jest akcja „Powiat Pszczyński - Bezpieczne Miejsce”, w ramach której zakupiono kilkadziesiąt tysięcy odblasków, które trafiają głównie do przedszkolaków, uczniów i seniorów, pieszych i rowerzystów. Akcja będzie kontynuowana również w przyszłym roku.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zajmuje się m.in. oceną zagrożeń czy opiniowaniem pracy służb, inspekcji i straży. Starosta w jej skład powołuje funkcjonariuszy i pracowników powiatowych służb oraz innych organów administracji publicznej. W skład komisji wchodzą także przedstawiciele Rady Powiatu.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Bezpieczeństwo

    Przeszli eliminacje gminne, reprezentowali szkoły w etapie powiatowym

    Podczas eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych wyłoniono uczniów, którzy najlepiej znają zasady ruchu drogowego i będą reprezentować powiat pszczyński w etapie wojewódzkim, który odbędzie się 9 maja w Ustroniu.

  • Bezpieczeństwo

    Uczniowie z Góry świecą przykładem

    W Pszczynie odbył się niezwykle barwny finał Ogólnopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła 2023”, który przeprowadzono w czterech województwach - śląskim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim. Łącznie w konkursie wzięły udział 443 szkoły i ponad 100 tys. uczniów. Tytuł ogólnopolskiego laureata, a jednocześnie najlepszej odblaskowej szkoły na Śląsku otrzymała Szkoła Podstawowa im. Janusz Korczaka w Górze.