Powiat pszczyński - podstrona

Pomoc konsumentom

Z seniorami o prawach konsumenta i nieodpłatnej pomocy prawnej

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pszczynie w ramach cyklicznych spotkań z seniorami spotkali się z członkami Klubu Seniora działającego przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej w Pszczynie.

Rzecznik konsumentów stoi pośrodku sali, gdzie przy stołach siedzą seniorzy.

Pracownicy Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pszczynie poinformowali seniorów o obowiązkach, które wynikają z ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej. Omówili również nowe przepisy z zakresu ustawy o prawach konsumenta, w tym zasady reklamacji towarów zakupionych po 1 stycznia 2023 roku.

Rzecznik Konsumentów przestrzegał seniorów przed udziałem w pokazach organizowanych poza lokalem przedsiębiorstwa m.in. w hotelach i restauracjach, gdzie konsumentom sprzedawane są produkty w cenach znacznie przewyższających ich wartość.

Osoba zajmująca się koordynacją działań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pszczyńskiego udzieliła informacji, w jaki sposób seniorzy mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy radcy prawnego, adwokata, doradcy obywatelskiego bądź mediatora.

Pracownica pszczyńskiego starostwa poinformowała również, kto i w jakich sprawach może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego oraz jak zapisać się na poradę i w jakich lokalizacjach znajdują się punkty pomocy prawnej.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Pomoc konsumentom

    15 marca. Światowy Dzień Konsumenta

    Dziś obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta. Z tej okazji warto przypomnieć nowe zasady zgłaszania reklamacji i obowiązujące od nowego roku przepisy dotyczące zawierania umów na pokazach i wycieczkach.

  • Pomoc konsumentom

    Ważna informacja dla konsumentów

    W ostatnim okresie do Biura Rzecznika wpływają liczne zapytania dotyczące tzw. oświadczenia o zamrożeniu cen prądu w 2023 roku, a dokładniej oświadczenia odbiorcy uprawnionego, które muszą złożyć gospodarstwa domowe, mali i średni przedsiębiorcy oraz m.in. szkoły, szpitale, spółki komunalne i gminy.