Powiat pszczyński - podstrona

Pomoc konsumentom

15 marca. Światowy Dzień Konsumenta

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta. Z tej okazji warto przypomnieć nowe zasady zgłaszania reklamacji i obowiązujące od nowego roku przepisy dotyczące zawierania umów na pokazach i wycieczkach.

Grupa osób widoczna od pasa w dół z torbami z zakupami.

Z okazji Światowego Dnia Konsumenta życzymy wszystkim Konsumentom satysfakcji z zakupów i zadowolenia z ich jakości, bezpiecznych transakcji oraz korzystnych umów konsumenckich.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące umów zawartych po tej dacie. Do umów zawartych przed końcem 2022 r. zastosowanie mają przepisy dotychczasowe.

Najważniejsze zmiany:

 1. Nowe zasady zgłaszania reklamacji

 2. Dotychczasowa „rękojmia” została zastąpiona „niezgodnością towaru z umową”. Jeżeli zakupiony towar okaże się wadliwy w pierwszej kolejności konsument może żądać naprawy lub wymiany wadliwego towaru.

  Jeśli przedsiębiorca odmówi naprawy lub wymiany towaru albo nie doprowadzi go do jego zgodności z umową, konsument może żądać obniżenia ceny lub w przypadku istotnej niezgodności z umową - odstąpienia od umowy.

  Ważna zmiana - sprzedawca ponosi odpowiedzialność za sprzedany towar używany przez okres 2 lat.

 3. Lepsza ochrona konsumentów zawierających umowy na pokazach i wycieczkach
  • wydłużenie do 30 dni terminu na odstąpienie od umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w domu konsumenta lub wycieczki. W przypadku pokazów nadal będzie to 14 dni,
  • zakaz zawierania umów finansowych podczas pokazu lub wycieczki. Zawarta w takiej sytuacji umowa np. pożyczki - będzie nieważna i nie będzie wywoływać skutków dla konsumenta,
  • zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Dotyczy to umów zawieranych podczas pokazu, wycieczki lub nieumówionej wizyty u konsumenta. Rozwiązanie pozwoli na podjęcie świadomej decyzji o zakupie, a konsumenci nie będą narażeni na straty finansowe, gdy z niego zrezygnują w ustawowym terminie.

(źródło: Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pszczynie)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Pomoc konsumentom

  Z seniorami o prawach konsumenta i nieodpłatnej pomocy prawnej

  Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pszczynie w ramach cyklicznych spotkań z seniorami spotkali się z członkami Klubu Seniora działającego przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej w Pszczynie.

 • Pomoc konsumentom

  Ważna informacja dla konsumentów

  W ostatnim okresie do Biura Rzecznika wpływają liczne zapytania dotyczące tzw. oświadczenia o zamrożeniu cen prądu w 2023 roku, a dokładniej oświadczenia odbiorcy uprawnionego, które muszą złożyć gospodarstwa domowe, mali i średni przedsiębiorcy oraz m.in. szkoły, szpitale, spółki komunalne i gminy.