Rusza kolejny etap prac w ciągu ul. Jedności w Studzionce

21 lipca rozpocznie się kolejny etap przebudowy ulicy Jedności w Studzionce. Droga zostanie zamknięta na odcinku od ul. Jordana (wylot bliżej Wisły Małej) do skrzyżowania z ul. Stenclówka. Dojazd do posesji zostanie zachowany.

Przebudowa nawierzchni ul. Jedności w Studziobnce. Maszyny układają i walcują asfalt.
I etap robót - na odcinku od skrzyżowania z ul. Jedności do ul. Wieczorka ułożono dwie warstwy asfaltu. • fot. PZD Pszczyna

Planowany zakres robót na ww. odcinku drogi powiatowej zakłada: frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie koryta i warstw konstrukcyjnych drogi oraz ułożenie dolnej warstwy bitumicznej.

Wykonawca prac zakłada, że ul. Jedności zostanie otwarta dla ruchu we wrześniu, co jest ważne również dla umożliwienia dojazdu do szkoły i przejazdu komunikacji autobusowej.

Równocześnie ekipy budowlane prowadzą prace na I etapie robót - na odcinku od skrzyżowania z ul. Jordana (rejon kościoła) do skrzyżowania z ul. Wieczorka.

Przypomnijmy, że inwestycja polega na przebudowie ul. Jedności na odcinku 1,7 km od wyremontowanej w 2019 roku ul. Pawiej w Wiśle Małej do skrzyżowania z ulicą Jordana, budowie chodnika i ścieżki rowerowej na długości 1 km oraz przebudowie rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami. Wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe drogi oraz przebudowana sieć energetyczna.

Koszt inwestycji wyniesie ponad 5,8 mln zł. Powiat Pszczyński pozyskał na ten cel ok. 2,5 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałą kwotę po połowie zabezpieczą Powiat Pszczyński i Gmina Pszczyna.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Czas na roboty drogowe na ul. Jedności

    Obecnie prowadzone są prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Po świętach w Studzionce rozpocznie się pierwszy etap robót drogowych na odcinku od skrzyżowania z ul. Jedności do skrzyżowania z ul. Wieczorka.