Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Zaśpiewali chórem dla Śląska

W koncercie "Wszyscy chórem dla Śląska" z okazji 100. rocznicy przyłączenia Ziemi Pszczyńskiej do Polski zabrzmiało pięć pszczyńskich chórów i dwie orkiestry. Widzowie zobaczyli również "Poemat Śląski - Korfanty".

w parku kilkudziesięciu chórzystów wykonuje utwór.

Wydarzenie „Wszyscy chórem dla Śląska” było wielką, muzyczną ucztą z okazji 100-lecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski.

W pierwszej części na scenie w parku zaprezentowały się pszczyńskie chóry. "Per Spasso" z POPP Pszczyna pod dyrekcją Katarzyny Machnik wykonał "Czemuś się zasmuciła" i "Listeczki dymbowy". Chór "Con fuoco" dyrygowany przez Katarzynę Machnik zaśpiewał siutę na chór mieszany "Szlakiem powstańców śląskich". Chór "Lutnia" pod dyrekcją Lilianny Czajkowskiej wykonał "Rotę", "Rotę Górnoślązaków" i "Mazura". Pszczyńska "Lutnia" w tym roku świętuje 115-lecie, a 100 lat temu ówcześni członkowie chóru z ogromnym żarem w sercu śpiewali dla wojsk polskich podczas uroczystości, która odbywała się na rynku w Pszczynie.

Chór Uniwersytetu III Wieku w Pszczynie "Canto Gracioso" dyrygowany przez Halinę Rawecką-Czernik wykonał "Wylecioł mi z krza", "Czemu płaczesz ty powstańcze" i "Dzieweczko ze Śląska".

Chór "Cantemus" dyrygowany przez dr Maję Białas zaśpiewał "Serce w plecaku" oraz "Ej, dostone żytko się kiwie".

Niezwykle wrażenie zrobił wspólny występ pięciu chórów oraz połączonych orkiestr - Ogniska Muzycznego w Pszczynie i Orkiestry Smyczkowej "Śląskie Smyki" działającej pod egidą Ogniska Muzycznego w Tarnowskich Górach, które wykonały wspólnie pieśń powstańczą „Już zachodzi czerwone słoneczko” oraz „Grywom na harmonii”. Tym wielkim chórem dyrygowała Alicja Pacześniak-Słota.

Finałem wydarzenia był „Poemat Śląski - Korfanty”. To utwór słowno-muzyczny na kanwie tekstów Wojciecha Korfantego, który ukazuje się w nich jako patriota walczący o powrót Śląska do Macierzy i silne miejsce Polski w Europie. W tej roli wystąpił Dariusz Niebudek. Autorem poematu jest Wacław Golonka, który zagrał na fortepianie, w towarzystwie muzyków.

- 100-lecie włączenia części Górnego Śląska do Polski to powód do radości, ale też refleksji, bo był to trudny proces. Ślązakom należy się olbrzymi szacunek, że przez wiele stuleci zatrzymali język, kulturę i doprowadzili do ponownego przyłączenia tych ziem do Polski. Wszystkim wykonawcom dziękuję za piękne występy, a pani Joannie Wiktorko za doskonałe poprowadzenie wydarzenia - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.

Organizatorami wydarzenia były: Powiat Pszczyński, Ognisko Muzyczne w Pszczynie, Gmina Pszczyna, Pszczyńskie Centrum Kultury.

Aktorzy u muzycy Poematu Śląskiego wspólnie ze starostą, wicestarostą i prowadzącą koncert na tle pszczyńskiego zamku.
Wykonawcy "Poematu Śląskiego - Korfanty"

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Oświata

    Absolwenci Liceum Pedagogicznego wspominają swoją szkołę

    Choć ostatni absolwenci opuścili mury Liceum Pedagogicznego w Pszczynie w 1970 roku, pamięć o szkole jest ciągle żywa. 21 września w sali gimnastycznej popularnej „ćwiczeniówki” przy ul. Batorego zebrało się ponad 200 absolwentów, by świętować 100-lecie swojej szkoły.

  • Ogólne

    Ankieta na temat problemów społecznych

    Trwają prace nad Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2030, w związku z czym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety.