Ogólne

Ważna uchwała pszczyńskiej Rady Miejskiej ws. szpitala

Rada Miejska w Pszczynie wyraziła zgodę na przystąpienie gminy Pszczyna do powiatowej spółki prowadzącej pszczyński szpital. Uchwała prowadzi do zwieńczenia wielomiesięcznych starań i otwiera drogę do objęcia przez gminę udziałów w spółce Centrum Przedsiębiorczości. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy o współpracy w tym zakresie.

Budynek pszczyńskiego szpitala. Żółto-pomarańczowa elewacja. Przed budynkiem na parkingu stoją zaparkowane samochody.

- Nie ma nic ważniejszego niż zdrowie, dlatego dziękuję, że Rada Miejska w Pszczynie przywiązuje do spraw ochrony zdrowia właściwą wagę. Panu burmistrzowi dziękuję za konsekwencję w tej sprawie. Polska po 1989 roku zmieniła się szczególnie dzięki reformie samorządowej. Wierzę, że połączenie sił samorządów dla rozwoju pszczyńskiego szpitala przyniesie korzyści naszym mieszkańcom - mówiła podczas sesji Rady Miejskiej w Pszczynie Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Wcześniej radni większością głosów przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Pszczyna do spółki Centrum Przedsiębiorczości.

Za przyjęcie uchwały dziękował także dyrektor szpitala, Marcin Leśniewski.

Przystąpienie gminy Pszczyna do spółki pozwoli na bieżące wspieranie szpitala.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości