Ogólne

Dotacje na prace w zabytkach

Powiat pszczyński przekaże 60 tys. zł na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach ziemi pszczyńskiej. Wnioski o dotacje można składać do 30 kwietnia.

Kościół drewniany w Wiśle Małej, widoczna wyremontowna wieża.
W ostatnich latach dofinansowano m.in. remont wieży zabytkowego kościoła w Wiśle Małej.

Samorządy mają możliwość dofinansowywania prac w obiektach zabytkowych. - Na terenie powiatu pszczyńskiego znajduje się wiele cennych zabytków. To prawdziwe perły architektury. Prace konserwatorskie i restauratorskie są kosztowne, dlatego każdego roku wspieramy starania osób dbających o dziedzictwo ziemi pszczyńskiej - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

15 kwietnia Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłosił nabór wniosków na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie powiatu pszczyńskiego. Wparcie zostanie przyznane w formie dotacji. Ważne jednak, by złożyć wymagane dokumenty do 30 kwietnia. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej powiatu pszczyńskiego.

W ubiegłych latach wsparcie otrzymały m.in. parafia w Łące na remont elewacji drewnianego kościoła i parafia w Pielgrzymowicach na odrestaurowanie stacji Drogi Krzyżowej. Powiat pszczyński przekazał również dofinansowanie na prace remontowe wieży kościoła w Wiśle Małej czy prace konserwatorskie w Skansenie Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej.

Wyremontowany drewniany kościół w Łące. widoczna odnowiona elewacja.
W ubiegłym roku powiat pszczyński dofinansował odnowienie drewnianej elewacji kościoła św. Mikołaja w Łące. • fot. M. Dąbrowska.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości