Ogólne

Dotacje na zabytki

Starosta Pszczyński informuje, iż począwszy od dnia 15 kwietnia 2021 r. można składać wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie bądź roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale NR XXXIII/245/17 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Pszczyńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Powiatu Pszczyńskiego oraz zgodnie z uchwałą NR XXVII/252/21 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIII/245/17 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Pszczyńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Powiatu Pszczyńskiego, począwszy od dnia 15 kwietnia 2021 r. można składać wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie bądź roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Dotacja udzielona zostanie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Powiatu Pszczyńskiego, realizowane w 2021 r., które zostaną zakończone nie później niż do 15 grudnia 2021 r. Refundacji będą podlegały wydatki poniesione po podpisaniu umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 czerwca 2021 r.

Termin naboru wniosków określa się od 15.04.2021 - 30.04.2021 r.
W bieżącym roku w budżecie powiatu zabezpieczono na dotacje kwotę
60 000 zł.

Do pobrania:

Uchwała Rady Powiatu z 2017 r. otwiera się w nowym oknie

Uchwała Rady Powiatu z 2021 r. otwiera się w nowym oknie

Ogłoszenie o naborze (PDF), format pliku: PDF, rozmiar: 141.43 KB
Wzór wniosku (DOC), format pliku: DOCX, rozmiar: 18.69 KB
Wzór sprawozdania (DOC), format pliku: DOCX, rozmiar: 21.87 KB

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości