Ogólne

Pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla dzieci i młodzieży głównym tematem konwentu

Podczas kwietniowego Konwentu Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego samorządowcy rozmawiali o pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, rozwoju sportowym uczniów oraz nowej metodzie zagospodarowania osadów ściekowych. Powrócił także temat przystąpienia gmin do spółki prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie.

Wejście do poradni psychologicznej przy ul. Paderewskiego w Pszczynie. Stary budynek, dwie flagi Polski.
Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży na Narodowy Fundusz Zdrowia działa w budynku przy ul. Paderewskiego 3 w Pszczynie, tel. 515 804 156

Na zaproszenie starosty Barbary Bandoły odpowiedzieli włodarze i przedstawiciele wszystkich gmin powiatu pszczyńskiego. Głównym tematem posiedzenia była pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu pszczyńskiego.

W posiedzeniu w formie online wziął udział Roman Wojnar, dyrektor Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż, która od 7 lat zajmuje się w Pszczynie leczeniem uzależnień, a od 1 kwietnia prowadzi poradnię psychologiczną dla dzieci i młodzieży, finansowaną ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. - Jest to pierwsza placówka medyczna oferująca pomoc psychologiczną za środki NFZ na terenie naszego powiatu. To kierunek, który jest bardzo potrzebny i mam nadzieje, że przybliży nas także do tego, że na terenie powiatu pszczyńskiego powstanie finansowana przez NFZ poradnia psychiatryczna dla dzieci i młodzieży. Dlatego wspieramy te działania - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Przedstawiciel fundacji zwrócił się z prośbą do włodarzy o pomoc w dotarciu do rodziców uczniów z informacją o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej. W najbliższych tygodniach poradnia skupi się przede wszystkim na rozwiązywaniu problemów wynikających z przedłużającej się izolacji, a następnie na regularnej psychoterapii dzieci i ich rodzin. Kolejnym krokiem będzie start w konkursie NFZ na prowadzenie poradni psychiatrycznej.

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, której organem prowadzącym jest powiat pszczyński działa w strukturze oświatowej, nie medycznej. Współpracuje ściśle ze szkołami, zajmuje się procesem wspomagania nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi zaburzonymi w różnych dziecinach, diagnozowaniem i wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Nasza poradnia będzie współpracować z poradnią Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż, świadczącą usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ - dodaje starosta.

O wychowaniu przez sport mówił Michał Zioło, dyrektor sportowy Akademii BVB im. Łukasza Piszczka w Goczałkowicach-Zdroju. Na terenie gminy Goczałkowice realizowany jest projekt "Wielka Pasja", którym objęte są dzieci urodzone w latach 2013 i 2014. Trenerzy akademii raz w tygodniu wspólnie z nauczycielami prowadzą zajęcia sportowe w szkołach i przedszkolach. Dyrektor akademii zaproponował współpracę zainteresowanym placówkom w pozostałych gminach powiatu. W trakcie są rozmowy z powiatem pszczyńskim, który prowadzi szkoły ponadpodstawowe, by uczniowie rozwijający swoje sportowe talenty w ramach akademii mogli kontynuować ten proces także po ukończeniu szkoły podstawowej.

Włodarze zapoznali się również z nową technologią zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków.

Starosta Barbara Bandoła ponowiła zaproszenie dla gmin w sprawie przystąpienia do spółki Centrum Przedsiębiorczości, prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie. - W styczniu wstrzymaliśmy kroki w tym kierunku, by zaczekać na efekty pracy zespołu powołanego przez ministra zdrowia. Zespół miał zająć się restrukturyzacją szpitali. Kierunki zmian miały być wypracowane końcem lutego, tymczasem mamy połowę kwietnia i samorządy ciągle nie mają informacji w tej sprawie. Gmina Pszczyna kontynuuje procedurę objęcia udziałów w spółce - konsultowany jest projekt uchwały, dlatego zachęcam też pozostałe gminy do powrotu do rozmów na temat wejścia do spółki i stałego wspierania szpitala - mówi Barbara Bandoła.

Konwent odbył się 14 kwietnia w formie wideokonferencji. To cykliczne spotkania starosty i włodarzy gmin powiatu, podczas których omawiane są bieżące tematy i problemy.

Michał Zioło i Barbara Bandoła siedzą za biurkiem przed laptopem podczas wideokonferencji.
Podczas konwentu Michał Zioło, dyrektor sportowy Akademii BVB im. Łukasza Piszczka zaprosił gminy do realizacji wspólnego projektu.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości