Ogólne

Cenne odkrycia w krypcie kościoła Wszystkich Świętych w Pszczynie

W podziemiach kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie znajduje się krypta grobowa rodziny von Promnitz, w której prowadzone są badania archeologiczne. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach poinformował o ich dotychczasowym przebiegu i cennych odkryciach.

Dwa szkielety - dorosłego i dziecka.
fot. ks. D. Gatnar

- Krypta znajduje się̨ w podziemiach kaplicy bocznej tzw. spowiedników zlokalizowanej od południa i jest miejscem spoczynku członków rodu Promnitz - właścicieli Pszczyny w XVI i XVII w. - informuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach.

W latach 2007-2017 interdyscyplinarny zespół badawczy, w skład którego weszli: dr Mirosław Furmanek (archeolog, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii), mgr Sławomir Kulpa (archeolog, Muzeum w Wodzisławiu Śląskim), mgr Adrian Podgórski (archeolog, Muzeum w Wodzisławiu Śląskim), dr hab. Henryk Głąb (antropolog, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Antropologii), dr hab. Małgorzata Grupa, prof. UMK (archeolog, konserwator zabytków, specjalista ds. tkanin zabytkowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Archeologii), mgr Dawid Grupa (archeolog, konserwator zabytków, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Archeologii), mgr Agata Sady (paleobotanik, Muzeum Śląskie w Katowicach) - wyeksplorował 13 metalowych sarkofagów - cynowych i miedzianych. Niektóre z nich są bogato polichromowane, złocone i srebrzone.

Wśród pochówków rozpoznano członków rodziny von Promnitz, m.in. Annę Marię Promnitz, Erdmanna Leopolda I Promnitza oraz Zygfryda II Promnitza.

W trakcie prowadzonych badań oprócz ludzkich kości zebrano także zabytkowe przedmioty. Wśród nich znalazły się m.in. tkaniny i szczątki archeobotaniczne, fragmenty szkła i ceramiki naczyniowej oraz kafli, biżuterię, paciorki, monety oraz guziki.

Sarkofagi poddane zostały kompleksowym pracom konserwatorskim w A.T. Pracowni Konserwacji Zabytków. - Dziesięć najbardziej dekoracyjnych przechowywanych jest w Muzeum Zamkowym w Pszczynie i prezentowane są na wystawie „Memento Mori. Pochówki Panów Pszczyńskich". Pozostałe sarkofagi zdeponowane zostały w budynku parafialnym, gdzie oczekują na ponowne przeniesienie do wyremontowanej krypty - zawiadamia Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach.

Obecnie w związku z planowanym remontem i rozbudową krypty prowadzone są w niej badania archeologiczne pod kierownictwem dra Wojciecha Głowy. Delegatura w Bielsku-Białej zaleciła, by wpierw rozpoznać pomieszczenie pod kątem pozostałości z ewentualnego wyposażenia grobowego badanych pochówków (wyeksplorowanych w latach poprzednich sarkofagów). Natomiast teren przeznaczony pod budowę nowej krypty rozpoznać archeologicznie.

Kościół pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie został wpisany do rejestru zabytków pod pozycją A-480/65 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 14.12.1965 r.

(źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości