Ogólne

Jak online zgłosić kupno lub sprzedaż pojazdu?

Obowiązek zgłoszenia kupna lub sprzedaży pojazdu w prosty sposób można zrealizować online. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Grafika przedstawia ułożone w półokręgu tablice rejestracyjne, a na nich dowody rejestracyjne i prawa jazdy.

Z powodu epidemii koronawirusa nie ma możliwości bezpośredniego załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. Mieszkańcy chętnie korzystają jednak z alternatywnych form kontaktu z urzędem. - Odkąd ograniczyliśmy bezpośrednią obsługę Mieszkańców, więcej wniosków spływa do nas przez ePUAP. Mieszkańcy częściej wysyłają również maile oraz dzwonią - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Aby załatwić sprawę przez internet, musimy założyć wcześniej Profil Zaufany - najprościej zrobić to za pomocą internetowego konta bankowego. [#00B500]Jak założyć profil zaufany[/#]

1. Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu:

By skorzystać z e-usługi należy przygotować:

- dane pojazdu, którego nabycie lub zbycie chcemy zgłosić (markę, typ - jeśli jest, model, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny). Znajdziemy je np. w dowodzie rejestracyjnym, umowie kupna-sprzedaży lub na fakturze VAT,
- dane zbywcy lub nabywcy pojazdu,
- skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu, np. umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowę darowizny pojazdu.

Jakie są kolejne kroki?

Krok 1: wejdź na stronę www.GOV.pl otwiera się w nowym oknie i profilem zaufanym zaloguj się do konta Mój GOV (prawy górny róg ekranu).

Krok 2: po zalogowaniu wybierz sekcję Usługi dla obywatela (w pasku z lewej strony), a w niej kategorię Kierowcy i pojazdy (trzecia od góry). Po rozwinięciu się spisu e-usług wybierz i kliknij w Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online). I teraz najważniejsze kliknięcie - w przycisk "Wyślij zgłoszenie".

Krok 3: Wybierz, co chcesz zgłosić: zbycie lub nabycie pojazdu. Wpisz dane pojazdu i dołącz skan dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu.

Krok 4: Sprawdź lub uzupełnij swoje dane.

Krok 5: Podaj dane zbywcy lub nabywcy.

Krok 6: Zaadresuj formularz zawiadomienia. Twoje zgłoszenie powinno trafić do wydziału komunikacji urzędu, w którym zarejestrowany jest pojazd. Może to być: starostwo powiatowe, urząd miasta - jeśli pojazd jest zarejestrowany w mieście na prawach powiatu, urząd dzielnicy - jeśli pojazd jest zarejestrowany w Warszawie.

Krok 7: Sprawdź formularz zawiadomienia, podpisz profilem zaufanymi i wyślij. Wyświetli się komunikat, że Twoje zawiadomienie zostało wysłane. Na swoją skrzynkę na koncie Mój Gov dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). Uwaga! To jedyny dokument potwierdzający złożenie zawiadomienia. Innego nie otrzymasz.

Usługa jest bezpłatna. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane od razu, gdy pismo trafi do urzędu.

WAŻNE: swoją skrzynkę na Mój GOV znajdziesz po zalogowaniu się do konta Mój GOV (patrz Krok 1) - w menu po lewej stronie, sekcja Moja skrzynka.

Można także załatwić tę sprawę:
• przez ePUAP
• przez platformę SEKAP
• składając wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami w skrzynce umieszczonej w budynku starostwa lub przesłać pocztą na adres urzędu - [#21B500]Ważne! [/#]Prosimy koniecznie zostawić wraz ze swoimi danymi adresowymi także numer telefonu

2. Zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE:

• by załatwić tę sprawę, konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów, dlatego najlepiej złożyć wypełniony wniosek wraz z dokumentami, tablicami i opłatami w skrzynce umieszczonej w budynku starostwa lub przesłać pocztą na adres urzędu - prosimy o pozostawienie na pismach danych kontaktowych, w tym numeru telefonu.

Informacja dotycząca kar za nieterminowe zgłoszenie kupna lub sprzedaży pojazdu oraz rejestracji pojazdów sprowadzonych z krajów członkowskich UE: https://www.powiat.pszczyna.pl/wiadomosci/6632-tarcza-antykryzysowa-wydluzenie-czasu-na-rejestracje-pojazdu

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości