Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Przestrzegaj zasad kwarantanny

Jeżeli zostałeś objęty kwarantanną, nie wolno ci wychodzić z domu, ani nikogo przyjmować, nawet członków rodziny. Od Twojego zachowania zależy bezpieczeństwo innych.

KWARANTANNA

Kwarantanna to izolacja osób zdrowych, które miały styczność z chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Od 15 marca obowiązkowej kwarantannie poddawani są także Polacy wracający z zagranicy.

- Z dnia na dzień rośnie liczba osób objętych kwarantanną domową w naszym powiecie, a bardzo ważne jest przestrzeganie zasad. Od naszego zachowania zależy bezpieczeństwo innych. Osoby objęte kwarantanną pod żadnym pozorem nie mogą wychodzić z domu, ani nikogo przyjmować, nawet członków rodziny. Jeżeli w domu są osoby bliskie, które miały kontakt z osobą objętą kwarantanną po tym, jak zetknęła się z koronawirusem, one też podlegają kwarantannie
- mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Mieszkańcy, którzy są w kwarantannie, nie są pozostawieni sami sobie. Informacje o takich osobach, przekazywane są ośrodkom pomocy społecznej w gminach, które skupiają się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym.

Każda osoba posiadająca informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, może zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pomoc może polegać np. na zapewnieniu produktów żywnościowych lub gorącego posiłku.

Powiat pszczyński uruchomił telefoniczne wsparcie psychologiczne dla mieszkańców w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Psychologowie oraz interwenci kryzysowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie udzielają wsparcia:

• telefonicznie:
- kom. 502 644 363 przez siedem dni w tygodniu, w godzinach od 7.30 do 18.00
- tel. 32 210 37 16 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30

• oraz poprzez komunikator Skype - nazwa użytkownika PCPR Pszczyna:
- sobota 27.06.2020, godz. 8.00 - 11.00
- poniedziałek 29.06.2020, godz. 16.00 - 21.00
- czwartek 02.07.2020, godz. 7.30 - 10.30
- piątek 03.07.2020, godz. 7.30 - 14.30

Ważne! Jeśli wiesz, że miałeś kontakt z chorymi na koronawirusa, skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, tel. 512 370 717 lub 517 497 829.

Kontakt do ośrodków pomocy społecznej w gminach powiatu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie współpracuje z Referatem Zarządzania Kryzysowego UM Pszczyna, tel. do referatu 32 447 08 00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju, tel. 32 212 70 55 (w godzinach pracy) oraz 796 102 816 (całodobowy)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze, tel. 32 218 85 95 (w godzinach pracy)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu, tel. 32 449 30 83 lub 691 121 126 (w godzinach pracy)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej, tel. 32 211 82 51 (w godzinach pracy)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach, 739 001 606 (do 19.00) lub 32 472 17 41 lub 739 001 603 (w godzinach pracy)

Kwarantanna. Przestrzegaj następujących zasad:

• Zostań w domu - pod żadnym pozorem nie wychodź z domu! Nie przyjmuj nikogo. Jeśli w domu są osoby bliskie, które miały z Tobą kontakt po tym, jak zetknąłeś się z koronawirusem, one też podlegają kwarantannie.

• Jeśli musisz mieć kontakt z kimś, zachowaj odstęp na 2 metry

• Wywieś kartkę o kwarantannie na drzwiach/ogrodzeniu.

• W miarę możliwości powinieneś przebywać w określonym pokoju, a jeśli w domu jest więcej łazienek, korzystaj tylko z jednej. Ogranicz powierzchnię, która będzie wymagała dezynfekcji.

• Ogranicz kontakt ze zwierzętami domowymi i innymi zwierzętami: Chociaż nie ma doniesień o zachorowaniu zwierząt domowych lub innych zwierząt na COVID-19, nadal zaleca się, aby ograniczać z nimi kontakt. Unikaj szczególnie głaskania, przytulania, całowania lub lizania oraz dzielenia się jedzeniem. Jeśli musisz opiekować się swoim zwierzakiem lub przebywać w jego pobliżu podczas kwarantanny, umyj ręce przed i po kontakcie z nim oraz załóż maskę na twarz.

• Załóż maskę lub szalik/chustkę na twarz, jeśli ma do Ciebie przyjechać lekarz lub karetka.

• Przestrzegaj zasad higieny:
o codziennie czyść wszystkie dotykane powierzchnie: blaty, klamki, armatury łazienkowe, toalety, telefony, klawiatury, tablety i stoliki nocne,
o codziennie czyść dokładnie łazienkę i kuchnię,
o pierz swoje rzeczy, pościel, ręczniki, ubrania (jak najczęściej), w temperaturze 60 stopni. Nie używaj niczego, co wymaga prania ręcznego,
o dezynfekuj miejsca zanieczyszczone płynami ustrojowymi, czyść również wszystkie powierzchnie, które mogą zawierać krew, stolec lub płyny ustrojowe. Używaj środków czyszczących/dezynfekujących zgodnie z instrukcjami na etykiecie. Jeśli sięgnąłeś po produkt, którego na co dzień nie używasz, a który Ci polecono jako skuteczny na wirusy, sprawdź, czy możesz używać tego w pomieszczeniu, w którym przebywają ludzie lub zwierzęta, i czy nie powinieneś przy jego stosowaniu zachować środków ostrożności, np. używać rękawiczek i zapewnić dobrą wentylację.

• Dbaj o to, by Twój organizm miał zapewnione wszystko, co niezbędne do dobrego funkcjonowania: wysypiaj się, jedz lekkostrawne posiłki z dużą ilością warzyw i owoców, pij dużo wody.

• Monitoruj swój stan zdrowia:
o regularnie mierz sobie temperaturę,
o zastanów się, jak się czujesz, czy nie masz problemów z oddychaniem, bólów mięśni, kaszlu lub innych niepokojących objawów,
o jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zasięgnij porady medycznej przez telefon.

• Jeśli masz gorączkę oraz objawy chorób układu oddechowego, takie jak kaszel lub trudności w oddychaniu, natychmiast skontaktuj się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną (tel. 32 351 23 00, 539 963 856, 606 326 142 lub 606 488 680). Jeżeli po kontakcie z WSSE zajdzie taka potrzeba, przyjedzie po Ciebie specjalnie przygotowana karetka i przetransportuje Cię do najbliższego szpitala zakaźnego.

Koniec kwarantanny
• Pozostań w domu, dopóki nie zostaniesz zwolniony z kwarantanny przez stację sanitarno-epidemiologiczną. Pamiętaj, że o długości kwarantanny decyduje lekarz.

• Jeśli przez okres kwarantanny nie rozwinęła się u Ciebie choroba, to świadczy o tym, że nie zostałeś zarażony koronawirusem. Jesteś zdrowy. Nie oznacza to jednak, że jesteś odporny na koronawirusa, zawsze możesz się zakazić. Dlatego uważaj na siebie.

Pamiętaj! Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości do 5 tys. zł

Zasiłek na czas kwarantanny

Jeśli zostałeś poddany kwarantannie masz prawo do:
• zasiłku chorobowego,
• zasiłku opiekuńczego (na opiekę nad dzieckiem),
• zasiłku wprowadzonego tzw. specustawą.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
• opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
• są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

Więcej informacji o dodatkowym zasiłku opiekuńczym znajdziesz na stronie ZUS - przejdź do strony otwiera się w nowym oknie

W przypadku kwarantanny podstawą do wypłacania każdego z tych zasiłków jest decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Jeśli sanepid podjął decyzję o Twojej lub Twojego dziecka kwarantannie, izolacji w szpitalu, dostaniesz zaświadczenie od Państwowego Inspektora Sanitarnego. Przekazujesz je po zakończeniu kwarantanny swojemu pracodawcy lub do ZUS i na tej podstawie zostanie Ci wypłacony zasiłek.

Jeśli trafisz do szpitala, dostaniesz normalne zwolnienie lekarskie, na podstawie którego wypłacany jest zasiłek chorobowy.

Kwarantanna dla powracających
Od 15 marca po powrocie do Polski jesteś zobowiązany poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.
Kwarantannę odbywasz w swoim miejscu zamieszkania. Jeśli nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy).
Obowiązkowa kwarantanna nie obowiązuje zawodowych kierowców transportu towarowego i osobowego wykonujących swoje obowiązki.

Obowiązkowa kwarantanna także dla osób powracających z pracy za granicą

Wprowadzono nowe obostrzenia dotyczące osób, które z powodu zatrudnienia na terenie innego kraju regularnie przekraczały polską granicę. Do tej pory - w drodze do pracy i z pracy - mogłeś przekraczać granicę i nie byłeś objęty kwarantanną.

Od 27 marca jesteś zobowiązany poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie, jeśli wróciłeś z pracy za granicą.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości