Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Do centrum przesiadkowego dojedziesz powiatową trasą rowerową

Na ulicę Sokoła w Pszczynie, gdzie planowana jest budowa centrum przesiadkowego, prowadzić będzie system powiatowych tras rowerowych. Właśnie opracowywana jest ich koncepcja.

trasy rowerowe

Tak obecnie wygląda "rowerowy parking" przy dworcu kolejowym w Pszczynie.

Powiat pszczyński zlecił opracowanie systemu komunikacji rowerowej z uwzględnieniem centrów przesiadkowych integrujących transport zbiorowy i rowerowy. Dzięki temu powstanie system głównych tras powiatowych, łączących wszystkie gminy.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 powiat zamierza pozyskać kilkanaście mln zł na budowę centrum przesiadkowego przy ul. Sokoła w Pszczynie, możliwe jest też sfinansowanie tras rowerowych biegnących od centrum przesiadkowego o długości do 7 kilometrów. Koncepcja będzie obejmować połączenie wszystkich gmin, a ich realizacja zależy od pozyskanych środków finansowych i współpracy z gminami. Pierwsze spotkanie informacyjne w tej sprawie odbyło się w ubiegłym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, które koordynuje całość prac.

spotkanie trasy rowerowe

Spotkanie z przedstawicielami gmin ws. utworzenia tras rowerowych.

Koncepcję przygotowuje firma Neuteno z Krakowa. - Wskażemy trasy rowerowe o funkcji komunikacyjnej, do codziennego przemieszczania się mieszkańców z miejsca zamieszkania do miejsca pracy bądź do centrum przesiadkowego w Pszczynie, skąd dalej będzie można kontynuować podróż środkami komunikacji publicznej - mówi Jacek Ziebura, właściciel Neuteno i podkreśla, że ruch rowerowy jest w Pszczynie bardzo popularny, czego dowodem są zamieszczone zdjęcia z okolic szkół ponadgimnazjalnych czy dworca kolejowego w Pszczynie.

Opracowanie będzie przedstawiało propozycje budowy bezpiecznej infrastruktury rowerowej, obsługującej główne kierunki ruchu w powiecie pszczyńskim, w tym gminę Pszczyna (sołectwa: Łąka, Wisła Wielka, Wisła Mała, Studzionka, Poręba, Brzeźce, Czarków, Piasek, Studzienice, Jankowice, Ćwiklice, Rudołtowice), gminę Goczałkowice-Zdrój (ul. Szkolna), gminę Kobiór (ul. Kobiórska), gminę Miedźna (ul. Wiejska), gminę Pawłowice (ul. Zjednoczenia) oraz gminę Suszec (ul. Lipowa).

- Głównym założeniem budowy centrum przesiadkowego jest zmniejszenie ruchu samochodowego w obrębie Pszczyny. Skoordynowanie przebudowy placu dworcowego wraz z przejmowaniem roli organizatora komunikacji powiatowej przez starostę, a także tworzenie tras rowerowych, ma na celu umożliwienie mieszkańcom poruszanie się innym transportem niż samochodowy. Chcemy, żeby z każdej gminy do centrum przesiadkowego można było dojechać na rowerze, ale program pozwoli nam na sfinansowanie budowy tras o długości do 7 km - mówi starosta pszczyński, Paweł Sadza.

Trasy rowerowe prowadzące do planowanego przy ul. Sokoła w Pszczynie centrum przesiadkowego to kolejny duży projekt rowerowy, który ma szanse zostać zrealizowany na terenie powiatu pszczyńskiego. Przypomnijmy, że trwają prace związane z utworzeniem ścieżki rowerowej wokół Jeziora Goczałkowickiego. Trasy prowadzące na ul. Sokoła w Pszczynie to projekt przede wszystkim komunikacyjny, natomiast ścieżka wokół jeziora - turystyczny.

Inne wiadomości

  • Oświata

    Absolwenci Liceum Pedagogicznego wspominają swoją szkołę

    Choć ostatni absolwenci opuścili mury Liceum Pedagogicznego w Pszczynie w 1970 roku, pamięć o szkole jest ciągle żywa. 21 września w sali gimnastycznej popularnej „ćwiczeniówki” przy ul. Batorego zebrało się ponad 200 absolwentów, by świętować 100-lecie swojej szkoły.

  • Ogólne

    Ankieta na temat problemów społecznych

    Trwają prace nad Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2030, w związku z czym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety.