Ogólne

Z prac Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji Gospodarki w dniu 9 marca 2005 roku

W środę 9 marca 2005 roku odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w którym uczestniczyło 9 członków Komisji. Głównym tematem posiedzenia było omówienie planu inwestycj remontów na drogach wojewódzkich i powiatowych w 2005 roku. Na komisję został zaproszony pan Piotr Jacek – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie oraz pani Gabriela Zając – Skarbnik Powiatu.

Pan Dyrektor PZD przedstawił plan inwestycj remontów na drogach wojewódzkich i powiatowych w 2005 roku. Poinformował zebranych, że zostały przeprowadzone rozmowy z gminami Powiatu Pszczyńskiego, na których określono planowane w 2005 roku wspólne inwestycje na drogach powiatowych, do których należą:
- w gminie Goczałkowice – dalsza kontynuacja przebudowy ul. Głównej do kościółka Św. Anny, przebudowa chodnika przy ul. Brzozowej oraz 400-500 metrów ul. Zimowej;
- w gminie Suszec - przebudowa i modernizacja chodników i skrzyżowań na które gmina przeznaczyła w tym roku ok. 1 300 000 zł; Gmina zadeklarowała się również, że przez kolejne 3 lata począwszy od br. będzie przekazywać co roku ok. 1 000 000 zł na wspólne inwestycje na drogach powiatowych;
- w gminie Kobiór - dokończenie budowy ronda oraz przeprowadzenie budowy chodnika przy ul. Rodzinnej;
- w gminie Pszczyna – m.in. budowa chodnika przy ul. Chopina aż do ul. Katowickiej;
- w gminie Pawłowice - wykonanie projektów inwestycji oraz całkowita przebudowa drogi w Wiśle Wielkiej; Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła kwotę 230 tyś zł.
Pan Piotr Jacek dodał, że w 2005 roku przewiduje się również realizację inwestycji dotyczącej przebudowy ulicy ks. Barona w Rudziczce. Będzie to wspólna inwestycja Urzędu Miasta Żory, Urzędu Gminy Suszec, Jastrzębskiej Spółki Węglowej KWK „Krupiński” oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

Pani Gabriela Zając Skarbnik Powiatu poinformowała z kolei, że nie udało się uzyskać środków unijnych na remont ul. Lipki w Mizerowie i ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach.
W związku z powyższym Komisja uznała, że trzeba podjąć starania o sporządzenie na marcową sesję Rady Powiatu projektchwały w sprawie zabezpieczenia środków pieniężnych pochodzących z nadwyżki budżetowej za 2004 rok na realizację w/w inwestycji.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Pszczyny i użytkowników drogi DK-1Komisja zwróciła się również do Zarządu Powiatu o przedstawienie na marcowej sesji, informacji na temat zaawansowania prac związanych z przebudową wiaduktu na ul. Bielskiej w Pszczynie.

Inne wiadomości