Ogólne

Z prac Komisji Finansów

Posiedzenie Komisji w dniu 30 marca 2005 roku

Posiedzenie Komisji Finansów, które odbyło się w dniu 30 marca bieżącego roku poświęcone było omówieniu finansowania oświaty w szkołach powiatowych. W posiedzeniu prowadzonym przez Przewodniczącego Komisji Pana Józefa Czysza uczestniczyło 5 członków Komisji oraz Pani Danuta Michalik Specjalista Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
Pani Danuta Michalik przedstawiła informacje dotyczące planowanych dochodów na 2005 rok w dziale Oświata i wychowanie w zakresie:
- dochodów z najmu i dzierżawy, usług, z zysku gospodarczego i odsetek które wynoszą 131.492 zł.,
- otrzymanej subwencji oświatowej w wysokości 18.217.093 zł.,
- środków powiatu + kredyt na prefinansowanie (budowę hali), które razem wynoszą 4.196.252 zł.
Kolejno przekazała że przewidywane wydatki w 2005 w dziale Oświata i wychowanie wynoszą 22.306.947 zł., natomiast otrzymana subwencja oświatowa po zmniejszeniach Ministerstwa Finansów wyniesie 18.034.545 zł.
Pani Danuta Michalik przedstawiła również poziom kształtowania się wartości wynagrodzeń i pochodnych w każdej placówce oświatowej należącej do naszego powiatu( łączna kwota wynosi 22.306.947 zł.), zestawienie ilości uczniów w szkołach w roku szkolnym 2004/2005 w porównaniu z rokiem szkolnym 2003/2004, a także zestawienie etatów nauczycieli na dzień 10.09.2004 r. wg sprawozdania EN-3 w porównaniu ze stanem na dzień 10.09.2003 r.

W trakcie posiedzenia członkowie Komisji zwrócili uwagę na konieczność zapoznania się z ofertą przygotowaną dla uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

Inne wiadomości